Lønnsoppgjøret 2024: Hva skjer i år?

Publisert

Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør. Det betyr at partene i arbeidslivet kan forhandle om alt innholdet i tariffavtalene, ikke bare lønn. Her får du en oversikt over årets oppgjør.


Ved et hovedoppgjør blir alle tariffavtalene revidert, dette skjer normalt annet hvert år. Partene kan da forhandle om alt innholdet i avtalene: lønn, arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling, bestemmelser om arbeidstøy og annet kan endres. Dette skiller seg fra et mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn.

Norsk økonomi foran oppgjøret

Før forhandlingene starter trenger partene i arbeidslivet en best mulig felles forståelse av norsk økonomi. Et statlig utvalg (TBU) beregner da pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer. TBU står for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Utvalgets oppgave er å legge fram et grundig tallmessig bakgrunnsmateriale foran oppgjøret, for å hindre uenighet mellom partene om økonomiske forhold. 

TBU lager vanligvis to rapporter hvert år. En rapport blir laget før lønnsoppgjørene. Denne rapporten kommer i to utgaver – en foreløpig utgave i februar og en endelig utgave før forhandlingene starter. Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

Her finner du TBU-tallene fra februar

Her kan du lese om TBUs prisprognose for 2024

 

LOs krav og NHOs posisjon

Når TBU har lagt fram sin foreløpige rapport har LO sitt representantskap, der de blir enige om hvilke krav LO skal legge fram foran oppgjøret. Her avgjøres også om oppgjøret skal være samordnet eller forbundsvist. Samordnet vil si at LO og NHO forhandler sentralt, mens forbundsvist betyr at alle NHOs landsforeninger forhandler med sin part på arbeidstakersiden.

LO avholdt sitt representantskap 20.februar i år, og der ble det besluttet at årets lønnsoppgjør blir forbundsvist. Det betyr at hver enkelt landsforening forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden.

Les mer: Årets lønnsoppgjør blir forbundsvist

Kort tid etter LOs representantskap avholdt NHO sitt representantskap 7.mars, der NHOs posisjon ble vedtatt. 

Her kan lese mer om NHOs forhandlingsfullmakt i 2024

Når partene har lagt fram sine posisjoner foran oppgjøret innledes forhandlingene ved at arbeidstakersiden overleverer sine krav til arbeidsgiversiden.

 
Frontfaget

Det er alltid Norsk Industri og Fellesforbundet som starter forhandlingene. Det kalles frontfaget. Frontfagsmodellen er bærebjelken i den norske lønnsdannelsen. Frontfaget representerer konkurranseutsatt sektor, og omfatter norske eksportbedrifter som er utsatt for internasjonal konkurranse. Disse virksomhetene kan i mindre grad bestemme prisene på produktene. Lønnsdannelsen må derfor bidra til et kostnadsnivå som ikke avviker for mye fra våre handelspartnere for å sikre konkurranseevnen over tid. Dette skaper flere arbeidsplasser og en større økonomisk kake som kan fordeles mellom oss.

Frontfaget startet sine forhandlinger 18.mars.

Det ble brudd i frontfagsforhandlingene 21.mars

Det ble enighet i frontfaget 7.april

 
220 tariffavtaler

Når frontfaget har kommet fram til en ramme skal resten av NHOs landsforeninger forhandle med sin motpart på arbeidstakersiden. Til sammen skal NHO forhandle om over 220 tariffavtaler. Det er en stor kabal, og du kan følge med og holde deg oppdatert i NHOs forhandlingskalender.

NHOs forhandlingskalender finner du her

Du finner innganger til landsforeningenes egne lønnsoppgjørssider her

 

Les mer om gangen i et tariffoppgjør:
Viktige datoer i tariffoppgjøret 2024:
  • 16.februar: TBU-rapporten legges fram
  • 20.februar: LOs representantskap.
  • 7.mars: NHOs representantskap
  • 18.mars: Oppstart forhandlinger i frontfaget