Funksjonæravtalene

Her er en oversikt over status på de forskjellige overenskomstene.

NITO overenskomsten

Det er brudd i forhandlingene med NITO.

Mekling gjennomføres 30. november og 1. desember, med meklingsfrist 1. desember kl 24.00.  Meklingen kan fortsette etter dette tidspunktet, forutsatt at begge parter er enige om dette.

Plassfratredelsen omfatter 123 NITO-medlemmer i 8 bedrifter:

Aibel AS, Avd Bergen
Aker Solutions AS, Avd Jåttåvågveien
FMC Kongsberg Subsea AS, avd Kongsberg
Nexans Norway AS, Avd Fabrikk Halden
Siemens AS, Avd Engroshandel
Siemens AS, Avd Trondheim
Siemens AS, avd SI RSS Oslo
Telenor Norge AS, Avd Bergen

De berørte bedriftene vil bli kontaktet.