Funksjonæravtalene

Her er en oversikt over status på de forskjellige overenskomstene.

Arbeidsledere FLT

 

Les protokollen fra forhandlingene i 2022 her

Oppgjøret for 2022 er vedtatt gjennom uravstemming.

Butikkoverenskomsten

NITO overenskomsten

Overenskomstforhandlingene med NITO endte med brudd, og mekling ble gjennomført 30. november og 1. desember.

Les meklingsresultatet her

Standardoverenskomsten