SØKNAD OM DISPENSASJON FRA STREIK 

 

Søknader om dispensasjon kan først sendes inn når en eller flere arbeidstakere i bedriften er omfattet av et streikeuttak (plassfratredelse). Søknader om dispensasjon for ansatte som ikke er omfattet av streikeuttaket eller med mangelfull informasjon vil ikke bli behandlet.  

Søknaden dekker kun ett bedriftsnummer (organisasjonsnummer bedrift) og tariffavtale. Hvis du ønsker å søke om dispensasjon for arbeidstakere tilknyttet ulike bedriftsnummer eller ulike tariffavtaler, må du sende inn flere søknader. 

 

Tariffavtale

Du finner oversikt over din bedrifts tariffavtale(r) under "Bedriftens medlemskap" på www.Arbinn.no

 

Informasjon om bedriften

 

Begrunnelse for dispensasjon

Vilkår for dispensasjon er at streiken vil medføre fare for liv og helse eller fare for betydelige materielle skader, samt normalt at dette ikke var påregnelig for fagforeningen da plassfratredelsen ble gitt. Søknaden må konkret begrunne  hvilken fare som vil oppstå dersom vedkommende arbeidstaker er i streik.  

Det er kun bedrifter som rammes direkte av streik - altså at ansatte i bedriften er tatt ut i streik - som kan søke om dispensasjon. Bedrifter som indirekte rammes grunnet streik i annen bedrift kan ikke søke om dispensasjon fra streik. Les mer om dispensasjon fra streik.

 

Kontaktperson for søknaden


Merknad til søknaden

 

Bekreftelse