Finansiering av kompetansetiltak i næringslivet

28. feb 2024, kl. 09.00–10.00
Middelthuns gate 27, Oslo, møterom Gustav Vigeland 1 Gratis Påmeldingsfrist 26. februar

Kompetanseheving av ansatte er svært viktig for NHOs medlemsbedrifter for å opprettholde og utvikle nødvendig kompetanse. Omtrent 90 % av bedriftene svarer at dette er aktuelt for å tette kompetansegapet (se NHOs kompetansebarometer 2023.)

På oppdrag for NHO har Oxford Research undersøkt hvor store økonomiske ressurser næringslivet bruker på å heve kompetansen til sine ansatte. ​Ressursbrukskartleggingen dekker alt fra organisert erfaringsutveksling mellom kolleger, kurs og opplæring internt i bedriften (for eksempel bedriftsakademier), kurs og opplæring i regi av eksterne tilbydere og delemner eller grader fra universiteter og høgskoler.​ Utredningen har kartlagt total ressursbruk (økonomiske ressurser og arbeidstimer) brukt på kompetanseheving i løpet av et kalenderår.

Program: 

  • Finansiering av kompetansetiltak i næringslivet v/Morten Grønås-Werring, Oxford Research
  • Kommentarer til rapporten v/ Anniken Hauglie, NHO 
  • Videre utvikling av bransjeprogram som modell for kompetanseutvikling v/ Tord Hauge, NHO
  • Kompetanseattester v/ Kent Gudmundsen, Kompetanseforbundet
  • Tanker fem år etter NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne v/ Simen Markussen, Frischsenteret
  • Digital kompetanseplattform v/ Terje Mørland, Sikt

Les mer om NHOs kompetansebarometer her

Velkommen!