NHOs kompetansebarometer

Hva trenger Norge? NHOs kompetansebarometer 2023 har svarene.

Hva trenger Norge?

NHOs kompetansebarometer fra 2023 har svarene.

NHOs kompetansebarometer

NHOs kompetansebarometer 2023 ble lansert 14. februar og viser at drøyt 6 av 10 NHO-bedrifter fortsatt har et udekket kompetansebehov. Særlig er det skrikende mangel på faglærte og fagskoleutdannede, men også personer med bachelor- eller mastergrad er etterspurt. Flest bedrifter har et udekket behov for kompetanse innen ingeniør- og tekniske fag og håndverksfag.

Hvilken kompetanse trenger Norge i fremtiden?

Vårt blodferske kompetansebarometer viser at vi trenger flere ingeniører, IKT-folk og ikke minst håndverkere. Men trenger vi også flere dartspillere? Det mener i alle fall mannen som uttaler seg i denne filmen..

NHOs kompetansebarometer 2023

NHOs medlemsbedrifter sliter fortsatt med å få tak i rett kompetanse. Det viser NHOs ferske Kompetansebarometer fra 2023. 6 av 10 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov.