Innspillskonferanse om ytringsfrihet i arbeidslivet

16. apr 2024, kl. 13.00–16.00
Håndverkeren Kurs og Konferanse, Rosenkrantz gate 7. Oslo  Gratis

Mye tyder på at vi har et problem med hensyn til ytringskultur i arbeidslivet. Det er et tap for samfunnet dersom arbeidstakere legger for mye bånd på seg i det offentlige rom, blant annet fordi vi kan gå glipp av viktige perspektiver i samfunnsdebatten. Dette vil LO og NHO jobbe sammen for å gjøre noe med.

Formålet med konferansen er å få innspill til et felles arbeid LO og NHO skal gjøre for å sette ytringsfrihet i arbeidslivet på dagsorden. Vi har som mål å utarbeide felles retningslinjer og opplæringsopplegg som kan være til hjelp for virksomheter som vil skape en god ytringskultur. 

Vi ønsker innspill for å få belyst temaet så godt som mulig. I tillegg til det oppsatte programmet, blir det mulighet til å tegne seg for å komme med innspill. 

Program 

Velkommen

  • Ved møteleder Kjersti Løken Stavrum, daglig leder stiftelsen Tinius og leder av ytringsfrihetskommisjonen

Innledning om NHO og LOs arbeid med ytringsfrihet i arbeidslivet

  • Nina Melsom, direktør arbeidsliv og tariff NHO, og Julie Lødrup, 1.sekretær LO

Rettslige utgangspunkter og ytringsfrihetskommisjonens vurderinger av utfordringene for ytringsfrihet i arbeidslivet

  • Vidar Strømme, fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Panelsamtale: Hva hindrer ansatte i å bruke ytringsfriheten? Synspunkter fra pressen og Fritt ord

  • Knut Olav Åmås, direktør Fritt ord, Gunnar Thorenfeldt, journalist Aftenposten, Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør VG

Hva mener Sivilombudet er utfordringene i praksis? Med kommentarer fra ekspertpanel

  • Hanne Harlem, Sivilombudet, Sissel Trygstad, forskningssjef Fafo, Øyvind Eggen, initiativtaker til nettmagasinet Anonyme byråkrater og tidligere fagdirektør i Norad

Panelsamtale: Et bedrifts- og tillitsvalgtperspektiv. Hva er utfordringene i praksis?

  • Lars Tronsmo, direktør HR organisasjon og samfunnskontakt i Veidekke, Ole Andreas Magerøy, tillitsvalgt i Veidekke, Gerhard Schjeldrup, HR Partner, BI og Kjetil Gjerstad, IE-tillitsvalgt i Equinor 

Åpen talerstol

  • 3 minutters innlegg og kommentarer

Oppsummering

  • NHO og LO ved Nina Melsom og Julie Lødrup