NHOs kompetansebarometer 2023

14. feb 2024, kl. 09.00–10.30
Digitalt Gratis

Høsten 2023 gjennomførte NHO tiende runde av NHOs kompetansebarometer, som er en stor undersøkelse av kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter.

Rapporten lages av NIFU og de foregående undersøkelsene har gitt viktig kunnskap om bedriftenes kompetansebehov og skapt mye debatt om temaet. I undersøkelsen inngår spørsmål om i hvilken grad bedriftene har et udekket kompetansebehov og konsekvensene av dette. Bedriftene spørres også om kompetansebehov etter fagområder, utdanningsnivå, typer yrkesfag, samt ingeniørbehov. Kompetansebehov som følge av kunstig intelligens inngår også som tema i år.

Til å presentere og kommentere rapporten kommer blant andre:

 • Ole Erik Almlid, administrerende direktør, NHO
 • Jon Furholt, prosjektleder for NHOs Kompetansebarometer 2023, NIFU
 • Trine J. Meza, rektor ved Høyskolen Kristiana
 • Oline Sæther, leder, Norsk Studentorganisasjon
 • Johan Petter Winsnes, Leder Mennesker og organisasjons, Sparebank 1 SMN
 • Eirik Bogsnes, konserndirektør Hotel Services, Strawberry
 • Eline Sommerfelt Bårdstu, konserndirektør HR, Nortura
 • Sveinung Skule, direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Marit K. Strand, stortingsrepresentant  SP
 • Margret Hagerup, stortingsrepresentant H 
 • Gerte Wold, stortingsrepresesentant SV

 

 • Velkommen! 

Livestream