Disse bedriftene blir rammet ved streik

Publisert

#205

Illustrasjonsfoto.

LO og YS har i dag varslet hvilke bedrifter som vil bli berørt av streik dersom meklingen ikke fører frem. Her kan du sjekke om din bedrift blir rammet.

I helgen skal LO, YS og NHO mekle i tariffoppgjøret for 2019. Fristen er satt til midnatt søndag 31. mars. I dag var fristen for å melde plassfratredelse.

LO og YS har varslet at 23.000 arbeidstakere vil bli tatt ut i streik fra mandag hvis partene ikke blir enige i helgens mekling.

De bedriftene som er omfattet av første streikeuttak vil få direkte informasjon i epost fra NHO. Oversikten over bedriftene er laget etter hvilket LO- eller YS-forbund som organiserer de ansatte: 

LO-forbund:

Fellesforbundet  
Industri Energi  
Norsk Nærings- og Nytelsemiddelarbeiderforbund (NNN)
Handel og kontor   
Fagforbundet  
Ledelse og Teknikk   
EL og IT
Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk sjømannsforbund
Norsk sjøoffisersforbund

YS-forbund:

Parat
Yrkestrafikkforbundet

Alle andre bedrifter oppfordres til å holde seg orientert via våre nettsider. 

Ved spørsmål om streikeuttak og hvordan du som bedriftsleder skal forholde deg, kan du kontakte din landsforening. En oversikt over kontaktpersoner finner du her. 

Les NHOs sjekkliste for bedrifter.

 Mer informasjon om årets lønnsoppgjør finner du her.