Forhandlingsresultater for funksjonæravtalene

Fagartikkel, Lønnsoppgjør

Publisert

NHO-leder Ole Erik Almild og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen etter regjeringens kontaktutvalg foran lønnsoppgjøret 2020.

NHO-leder Ole Erik Almild og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

De fleste av NHOs funksjonæravtaler gjelder på tvers av bransjer og forhandles av NHO. I denne artikkelen finner du protokoller og informasjon om disse avtalene.

 

Her finner du viktig informasjon om NHOs funksjonæravtaler: 

Arbeidsledere for byggfag

FLT Arbeidsleder

Butikkoverenskomsten

FLT-Tekniske Funksjonærer.

Standardoverenskomsten (HK) 

NITO

Lederavtalen - utsatt

Se også forhandlingskalenderen på Arbinn for status i forhandlingene av de enkelte tariffavtalene.