NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

242 resultater

Type artikkel
Velg område
242 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Eiendomsskatt: Sivilombudsmannen ber kommunen omgjøre

  Sivilombudsmannen har gitt eieren av en næringseiendom medhold i at vedtak om eiendomsskatt er i strid med loven. NHO og Norsk Industri forventer at både denne kommunen og andre kommuner retter seg etter dette og omgjør de lovstridige vedtakene.

 2. Fagartikkel, Energi, klima og miljø

  CO2-fangst og lagring (CCS)

  CO2-fangst dreier seg om teknologi som fanger, transporterer og lagrer CO2 trygt under bakken. Dette omtales også som karbonfangst og CCS (Carbon Capture and Storage). Verden trenger dette for å nå ambisjonene i Paris-avtalen.

 3. Nyhet, Fagartikkel, Kronikk, NHO Nordland

  Bærekraftig utvikling i kystsonen

  NHO Nordland deltar i planlegging for en bærekraftig næringsutvikling i kystsonen.

 4. Fagartikkel

  Fremtidens næringsliv bygges på våre fortrinn

  Tre firedeler av verdiskapingen skjer i private virksomheter. Måten næringslivet utvikler seg på, har derfor stor betydning for om samfunnets utvikling er bærekraftig.

 5. Fagartikkel

  Fra krise til en bærekraftig fremtid

  Allerede før koronakrisen var det mye som tydet på at Norges «gullalder» var tilbakelagt. Aldring og lavere vekst tilsa at vi trengte ny jobb- og verdiskaping for å kunne opprettholde velferden fremover. Krisen har ført til et økonomisk sjokk uten sidestykke og forsterker disse behovene ytterligere.

 6. Fagartikkel

  Våre neste trekk

  2020 markerer starten på et nytt tiår.  Et tiår der norske bedrifter deltar i et viktig verdensmesterskap – et kappløp i omstilling, i teknologiutvikling og i jobbskaping.

 7. Fagartikkel

  Bygge fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet

  Utvikling av moderne infrastruktur er avgjørende for verdiskapende regioner i hele landet og sikre god flyt av varer, tjenester og reisende som krysser grensene. Her er NHOs forslag til hvordan vi kan bygge en fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet.

 8. Fagartikkel

  Styrke arbeidslinja og sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

  Den norske samfunns- og arbeidslivsmodellen er avhengig av høy sysselsetting for å være økonomisk bærekraftig. Her er NHOs forslag til hvordan vi kan sikre at flere kommer i jobb.

 9. Fagartikkel

  Effektivisere offentlig sektor og bruke innkjøp til å utvikle marked og styrke bedriftene

  Norge anno 2020 har et av de største offentlige avtrykkene i økonomien av alle industriland. Det vil fremover bli nødvendig å se nøye på både hvilke oppgaver fellesskapet skal ta ansvar for, og hvordan disse oppgavene løses. Her er NHOs forslag til hvordan offentlig sektor kan effektiviseres og bidra til å styrke jobb- og verdiskaping i privat sektor.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: