NHO Agders HR-møteplass I Kristiansand

16. jun 2023, kl. 09.00–11.30
Kristiansand Hennig-Olsen Is Gratis

Hvordan går det på jobben? Vi lever mye av vårt liv på jobben. Et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, bidrar til trivsel, arbeidsglede og økt produktivitet. Når det butter i mot, kan resultatet blir økt sykefravær, konflikter, uro og mindre fokus på de viktige arbeidsoppgavene.

Vi ønsker alle å utvikle et psykologisk trygt arbeidsmiljø, samtidig som sosial bærekraft er en forventing både arbeidslivet og samfunnet har til den enkelte bedrift. Mange av oss jobber med disse utfordringene hver dag – og mange av oss går nok med en følelse av at de vi kanskje kunne gjort enda mer på noen av disse områdene.

Dette er temaet for vår neste HR-møteplass i regi av NHO Agder. Vi møtes hos Hennig-Olsen Is i Kristiansand som vil dele av sine erfaringer med sosial bærekraft.  Vi gleder oss også til å møte Tor Eide i Empowerment People som forteller om hvordan vi kan trene også psykisk helse for å komme i god mental form.

Det blir også tid til spørsmål og diskusjon i plenum. 

Om NHO Agders HR-møteplass: 
Dette er en arena med mulighet for refleksjon, erfaringsutveksling og gode diskusjoner knyttet opp mot operativ og strategisk HR.

Praktisk om arrangementet: 

Merk oppmøte senest klokken 8:50. Grunnet sikkerhet har Hennig-Olsen Is noen rutiner som er viktig å følge forbindelse med gruppebesøk på iskremfabrikken:

  • Samtlige deltakere møter ved «møtepunkt besøkende» klokken 8:50.
  • Dersom du ankommer med bil, benytt parkering for gjester (vi oppfordrer til å kjøre sammen eller ta buss da antall parkeringsplasser er begrenset)
  • En representant fra bedriften kommer ut for å hente dere og vi går deretter samlet inn til møterommet. Viktig at ingen går inn på området på egenhånd, grunnet sikkerhet etc.