Lønnsoppgjøret 2023

Publisert

Pressekonferanse Lønnsoppgjøret

Foto: Henrik Dale/NHO

Lønnsoppgjøret 2023 er et mellomoppgjør, og det forhandles bare om lønnsregulering. I denne artikkelen finner du en oppsummering samt tips til hvor du kan lese mer om lønnsoppgjøret.

LO, YS og NHO ble 28. april enige om en ramme på 5,2 prosent og et generelt lønnstillegg på 7,50 kroner i timen til alle som er omfattet av forhandlingene. Oppgjøret ble vedtatt 28. april, og alle tillegg gis med virkning fra 21. april. I denne saken kan du lese mer om det økonomiske oppgjøret,

Du finner mye nyttig informasjon og tips til lokale lønnsforhandlinger på arbinn.nho.no. 

Alt om streikeerstatning og annen viktig informasjon om lønnsoppgjøret finner du i NHOs arbeidsgiverportal Arbinn

Flere nyttige lenker for deg som vil lese mer om lønnsoppgjøret 2023