Lønnsoppgjøret 2023 vedtatt: Det økonomiske resultatet

Publisert

Businessman is signing a contract, business contract details.

LO, YS og NHO er enige om en ramme på 5,2 prosent og et generelt lønnstillegg på 7,50 kroner i timen til alle som er omfattet av forhandlingene. Oppgjøret ble vedtatt 28. april, og alle tillegg gis med virkning fra 21. april. I denne saken kan du lese mer om dette, og få informasjon om lokale forhandlinger.

På denne siden finner du alle avtaler omfattet av mellomoppgjøret i 2023: Les mer

For noen overenskomster er det gitt ytterligere tillegg. Se oversikt nedenfor. Disse tilleggene gis til alle arbeidstakere som er omfattet av de respektive overenskomstene, uavhengig av den enkeltes lønnsnivå.

 

Les vurderingen av rammen på 5,2%

 

Lokale lønnsforhandlinger 

LO, YS og NHO er enige om et lønnsoppgjør hvor en større andel enn normalt av lønnsveksten gis sentralt. Det betyr at det vil være en mindre andel igjen til de lokale lønnsforhandlingene enn det som er vanlig. Bakgrunnen for denne fordelingen er den spesielle situasjonen vi står i. 

Lokale forhandlinger skal likevel føres på basis av de enkelte overenskomster og slik at tillegg skal gis på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet:

  • bedriftens økonomi 
  • produktivitet 
  • framtidsutsikter 
  • konkurranseevne 

Lokale forhandlinger skal føres mellom tillitsvalgte og bedriften og være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende. 
 
LO, YS og NHO har svarfrist for å vedta oppgjøret 28. april 2023. Det betyr at oppgjøret ikke skal sendes til medlemmene for uravstemning. Lokale lønnsforhandlinger kan starte når oppgjøret er vedtatt.  

Les mer om lokale forhandlinger