NHO

Innhold

Få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Kompetanseheving

Søk midler til omstilling og kompetanseheving

Nå kan bedrifter søke tilskudd til bedriftsintern opplæring i forbindelse med omstilling gjennom tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring.

Hvem kan få støtte?

Bedrifter som må foreta en  endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder mulighet, kan søke om bedriftsintern opplæringmulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er permitterte eller fortsatt i jobb.

Les rettningslinjene for ordningen bedriftsintern opplæring her

Slik søker du?

Det er ingen søknadsfrist: Innkommende søknader behandles fortløpende. Søknaden må være sendt innen 30. november 2020 for behandling i 2020.

Søknaden registreres via:  www.regionalforvaltning.no

Søknad MÅ inneholde:

 • Beskrivelse av kurs, opplæringstilbud og plan for hvordan dette skal gjennomføres
 • Samarbeidspartner eller ekstern kursaktør
 • Kostnads og finansieringsplan (med egenfinansiering)
 • Tidsplan for opplæringen

Hva kan gis i støtte?

Det kan søkes støtte opp mot kr 300 000 kroner i 2020 på grunn av regjeringens krisepakke til arbeidslivet grunnet korona-situasjonen.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens plan for omstilling, og om det er sannsynliggjort at bedriften vil klare å gjennomføre planen.

Vilkår for støtte

 • Det gis kun støtte til private bedrifter
 • Utgifter til opplæring skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp
 • Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp
 • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet
 • Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn 80 prosent av total kostnaden. Bedriften må stille med 20% i egenandel som kan bestå av egen tid og utstyr (se retningslinjer)
 • Det kan foretas delutbetaling på inntil 75 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet. 
 • Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening
 • Støtten gis om bagatellmessig støtte (Se retningslinjer)
 • Vilkårene vil til enhver tid ligge innenfor rammen av de begrensinger og muligheter som lovverket utgjør.

Kort om BIO-midlene

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter i utgangspunktet 2,5 millioner kroner i BIO-midler for 2020. Ordningen er imidlertid styrket med 2,27 millioner kroner i regjeringens krisepakke for næringslivet i forbindelse med korona-utbruddet. Dermed forvalter TFFK 4,77 millioner kroner i BIO-midler for 2020. Det er gitt melding om ytterligere bevilgning. Dette vil publiseres når vi har mottatt mer informasjon.

 

Spørsmål?

Kontakt karrieresenteret Vadsø ved: 

Espen Oskar Robertsen
Karriereveileder
Telefon: 78 96 31 75/951 06 824
Send e-post

Kari Tennefoss
Karriereveileder
Telefon 78 96 30 05/482 22 902
Send e-post

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: