NHO

Innhold

NHO Arktis

Siste nytt fra NHO Arktis:

 1. Nyhet, NHO Arktis

  Mer penger til samferdsel

  Vedlikehold på de viktigste eksportveiene må prioriteres. Gryteklare fiskerihavnprosjekter må gjennomføres. Forbedret kapasitet og kvalitet både på elkraft og data må på plass. NHO Arktis og LO Troms og Finnmark er enige, og har laget en prioriteringsliste over investeringsprosjekter fylkeskommunen har ansvar for. Denne oversikten sendes fylkespolitikere, samt regjering og Stortinget som skal lage en ny krisepakke. En liste med prosjekter som vil ha stor betydning for økt jobb- og verdiskaping.

 2. Nyhet, NHO Arktis

  En halv million til det beste plast-forslaget

  For bedrifter som ønsker å gjøre en forskjell i kampen mot plast, åpner Handelens Miljøfond pengeboka og sprer 13 millioner kroner ut over landet. Hver bedrift som blir plukket ut får en halv million kroner til å skape eller sikre arbeidsplasser innen plast og miljø. Søknadsfristen er 18.mai og utlysningen retter seg særlig mot bedrifter som jobber for å redusere plastforsøpling, øke gjenvinning eller bruke plast mer effektivt.

 3. Nyhet, NHO Arktis

  En gledelig nyhet for flyplassprosjektene i nord

  Krisen i luftfarten rammer ikke bare flyselskapene. Når det knapt går fly, tjener heller ikke selskapet som eier og driver flyplassene penger. Dagens varslede krisepakke til Avinor, med ca. fem milliarder kroner til dekning av inntektstap, kan være redningsplanken for flyplassprosjektene i nord.

Arrangementer

 1. 4. juni 2020,

  Microsoft Teams

  Årsmøte 2020

  Styret i NHO Arktis inviterer herved samtlige medlemmer til årsmøte.

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionkontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler.

Bildet: Nina Solli, regiondirektør for NHO Viken Oslo. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: