NHO Arktis

Siste nytt fra NHO Arktis:

 1. NHO og LO lanserer rapporten Kraftløftet Nord-Norge: - Nord-Norge står overfor en betydelig utfordring og samtidig en unik mulighet.

  - Nord-Norge står overfor en betydelig utfordring og samtidig en unik mulighet, men vi må handle. Nord-Norge kan skilte med kraftoverskudd og relativt lave strømpriser. Samtidig gjør mangelen på oppgradert nett at krafta ikke når ut der den trengs. NHO og LOs rapport "Kraftløftet Nord-Norge" viser at vi står foran en eksplosiv vekst i etterspørselen etter fornybar kraft i landsdelen, tilsvarende en tredobling av dagens forbruk. Samtidig er det lite som tyder på at produksjonen av fornybar kraft vil øke like mye. Kraftgapet i Nord-Norge, forskjellen mellom ønsket nytt forbruk og ny produksjon, er på hele 23 til 34 TWh.

 2. Septemberøkning i Nordland, mens det er nedgang lenger nord

  Overnattingsbedriftene i Nordland hadde en økning i antall overnattinger i september 2023 sammenlignet med september 2022 på 12 prosent. Troms, Finnmark og Svalbard hadde en nedgang på hhv. 8 prosent, 3 prosent og 13 prosent sammenlignet med fjoråret. Mens utenlandstrafikken fortsetter å øke er det bare Nordland som har en økning i norske overnattinger i september.

 3. Overnattingsrekord i Nord-Norge, fortsatt nedgang på Svalbard

  Også august ble "all time high" for overnattingsbedriftene i nord med økning i antall overnattinger på 11 prosent sammenlignet rekordmåneden august 2022. Det var en økning i utenlandske overnattinger på 13 prosent, mens antall norske overnattinger økte med 8 prosent. På Svalbard er det en nedgang i antall overnattingsdøgn på 12 prosent i august.

Arrangementer

 1. Nord i Sør 2024

  Mandag 8.januar samles vi igjen til Nord i Sør i Oslo. Her møter du flere hundre engasjerte personer fra nærings- og samfunnslivet i nord, og sentrale politikere og beslutningstakere fra hovedstaden og resten av landet

  Hold av mandag 8.januar -invitasjon og påmelding kommer!
Ole Erik Almlid, administrende direktør, NHO. Foto: Moment studio.

Om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionkontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler.