NHO

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

64 resultater

Type artikkel
Velg område
64 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, NHO Arktis

  Mer penger til samferdsel

  Vedlikehold på de viktigste eksportveiene må prioriteres. Gryteklare fiskerihavnprosjekter må gjennomføres. Forbedret kapasitet og kvalitet både på elkraft og data må på plass. NHO Arktis og LO Troms og Finnmark er enige, og har laget en prioriteringsliste over investeringsprosjekter fylkeskommunen har ansvar for. Denne oversikten sendes fylkespolitikere, samt regjering og Stortinget som skal lage en ny krisepakke. En liste med prosjekter som vil ha stor betydning for økt jobb- og verdiskaping.

 2. Nyhet, NHO Arktis

  En halv million til det beste plast-forslaget

  For bedrifter som ønsker å gjøre en forskjell i kampen mot plast, åpner Handelens Miljøfond pengeboka og sprer 13 millioner kroner ut over landet. Hver bedrift som blir plukket ut får en halv million kroner til å skape eller sikre arbeidsplasser innen plast og miljø. Søknadsfristen er 18.mai og utlysningen retter seg særlig mot bedrifter som jobber for å redusere plastforsøpling, øke gjenvinning eller bruke plast mer effektivt.

 3. Nyhet, NHO Arktis

  En gledelig nyhet for flyplassprosjektene i nord

  Krisen i luftfarten rammer ikke bare flyselskapene. Når det knapt går fly, tjener heller ikke selskapet som eier og driver flyplassene penger. Dagens varslede krisepakke til Avinor, med ca. fem milliarder kroner til dekning av inntektstap, kan være redningsplanken for flyplassprosjektene i nord.

 4. Nyhet, NHO Arktis

  EN LUFTFART I KRISE, ER KRISE FOR BEDRIFTENE

  Vi er helt avhengige av et godt flytilbud i nord, men nå står det i akutt fare. Våre tre store flyselskap sliter, og om ikke noe gjøres vil det gå fra krise til kollaps. Dette påvirker oss alle, men verst er det at arbeidsplasser og verdiskaping står på spill, både på kort og lang sikt. Uten solide krisepakker fra myndighetene, og snarlig lemping av smitteverntiltak, vil det komme til å koste dyrt – for bedriftene, lokalsamfunnene og menneskene her nord.  

 5. Nyhet, NHO Arktis

  LO og NHO i Nord-Norge står sammen

  Regjering må åpne pengesekken når de nå arbeider med store stimuleringspakker som skal gjenreise og løfte Norge ut av krisen. NHO og LO i Nord-Norge, har i fellesskap laget en prioriteringsliste over statlige investeringsprosjekter i landsdelen innenfor samferdsel, infrastruktur og bygg, vi mener regjeringen og Storting nå må prioritere for å løfte landsdelen.

 6. Nyhet, NHO Arktis

  Få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser

  Nå kan bedrifter søke tilskudd til bedriftsintern opplæring i forbindelse med omstilling gjennom tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring.

 7. Nyhet, NHO Arktis

  Nå kommer kontanthjelpen til bedriftene

  Regjeringa har nå i samarbeid med NHO, LO, Virke og Finans Norge lagt frem en ordning som skal kompensere bedrifter for inntektsbortfall grunnet koronakrisen.

 8. Nyhet, NHO Arktis

  Nordnorske bedrifter bidrar med det de har i viruskampen

  Koronakrisen gjør det krevende for kommunehelsetjenesten og sykehusene å få tilgang til nok smittevernutstyr. Helse Nord har derfor bedt næringslivet i Nord-Norge om hjelp. Resultatene etter ringerunden blant medlemmer i NHO er veldig oppløftende

 9. Nyhet, NHO Arktis

  Vi trenger konkurranse i luftfarten!

  I dagens krisesituasjon tenker mange på den umiddelbare fremtiden, og hva som kommer til å skje de neste ukene. Det er viktig, men det er også viktig å tenke langsiktig for hvilke forutsetninger som må ligge til rette for en videre utvikling av reiselivet i nord.

 10. Nyhet, NHO Arktis

  Informasjon til lærebedrifter

  Har din bedrift lærlinger og må permittere? Følg rådene fra NHO og fylkeskommunen. Mer informasjon finner du her.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: