Et historisk avgiftskutt som virkelig monner

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

- De har lyttet til NHO og bedriftene på flere punkter. Det har blant annet kommet viktige endringer i avgifts – og skattenivå som er viktig for næringslivet for å komme seg gjennom og ut av koronakrisen, sier Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet.

- De har lyttet til NHO og bedriftene på flere punkter. Det har blant annet kommet viktige endringer i avgifts – og skattenivå som er viktig for næringslivet for å komme seg gjennom og ut av koronakrisen, sier Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet.

Med nær 4 milliarder i kutt på avgiftene for sjokolade, sukker, brus, snus og vin/øl skapes tusenvis av nye jobber i næringsmiddelindustrien og i handelen.

Frp og regjeringspartiene er enige om neste års statsbudsjett. - De har lyttet til NHO og bedriftene på flere punkter. Det har blant annet kommet viktige endringer i avgifts – og skattenivå som er viktig for næringslivet for å komme seg gjennom og ut av koronakrisen

Med nær 4 milliarder i kutt på avgiftene for sjokolade, sukker, brus, snus og vin/øl skapes tusenvis av nye jobber i næringsmiddelindustrien og i handelen. Bare i Kongsvingerregionen vil dette bety flere hundre nye jobber. - Vi har sett betydningen av grensehandelen nå under Korona – det har gitt oss en historisk mulighet til å gjøre disse endringene, sier regiondirektør i NHO Innlandet Jon Kristiansen. Kuttene vil bidra til å redusere grensehandelen, og vil flytte viktige arbeidsplasser og verdiskaping tilbake til Norge. Med økt produksjon og salg i Norge vil bedriftene øke verdiskapingen og kan både trygge eksisterende og skape nye og viktige arbeidsplasser over hele landet.

 

-Med avgiftskuttene viser Fremskrittspartiet (FrP)og regjeringspartiene at de har tatt bedriftenes innspill på alvor. FrP skal ha veldig mye av æren for avgiftskuttene. De har gjort en solid jobb med å sette saken høyt på

prioriteringslisten sin i budsjettforhandlingene med regjeringen, og vi setter stor pris på at regjeringspartiene har kommet FrP i møte. Perioden med stengte grenser har vist oss hvor stor og omfattende grensehandelen er. Mange av bedriftene i grenseområdene og i industrien har økt produksjonen sin og ansatt flere for å møte den økte etterspørselen etter brus, godteri, øl og vin. Det har med all tydelighet vist hvilket potensial som ligger i avgiftskuttene. I en tid med økende arbeidsledighet, trenger vi alle de nye arbeidsplassene vi kan få og vi trenger å sikre de arbeidsplassene vi kan. Det har vi nå en mulighet til, og her har regjeringspartiene sammen med FrP lagt et viktig grunnlag.

 

Beregninger fra NHO anslår at dersom avgiftene på sjokolade og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer fjernes helt, og avgiftene på alkohol og tobakk halveres, vil dette føre til 7800 nye arbeidsplasser. 3000 av disse vil komme i mat- og drikkenæringen og 4800 nye i detaljhandelen. 

 

Fakta om grensehandel:

  • Grensehandelen har økt med 55 prosent siden 2009
  • Nordmenn grensehandlet for 16 milliarder kroner i 2019 (SSBs grensehandelstatistikk)
  • Beregninger NHO Mat og Drikke har utført på bakgrunn av SSBs pilotundersøkelse for grensehandel anslår at 85 prosent av grensehandelen er dagligvarer, brus, godteri, tobakk og alkohol.
  • Beregningene anslår også at grensehandelen med tungt avgiftsbelagte produkter som brus, alkoholholdig drikke og tobakk i snitt økte med 94 prosent fra 2010 til 2019.

1,6 milliarder mer til samferdsel – sikrer oppdrag til bygg og anlegg

Vi står midt i vår største økonomiske krise i nyere tid, med over 10.000 arbeidsledige (5,4 prosent) i Innlandet. Den har de siste ukene vært økende. I tillegg har ordrereserven blitt borte hos en av våre største næringer – Bygg og anlegg. Der er det 19.000 sysselsatte i Innlandet og ordrebøkene har minket for hver dag som går. 55 prosent av bedriftene i bygg og anlegg sa i vår medlemsundersøkelse i forrige uke at det var lavere ordreinngang enn både forrige måned og i fjor. At vi har fått betydelige påslag (1,6 milliarder) innen samferdsel betyr at mange anleggsarbeidere kan gå julen litt lysere i møte, sier Kristiansen.

 

Et næringsliv for fremtiden

-Vi er meget fornøyd med at vi har fått et budsjett for jobbskaping. NHO la tidligere i høst frem sitt Veikart for fremtidens næringsliv – "Neste trekk". I Veikartet er det anslått at Norge må skape 250 000 nye jobber i privat næringsliv frem mot 2030 for å sikre at veien ut av krisen blir en bro til en bærekraftig fremtid. Innlandets del av dette er 20.000 nye jobber de neste ti årene.- Dette tiåret vil kreve mye av bedriftene i Innlandet. Ikke bare skal næringslivet etter korona gjenoppbygges, men vi skal også omstille oss for å sikre utslippskutt i tråd med Norges klimamål. Nå har vi en unik mulighet til å sikre konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv for fremtiden. Vi mener at politikerne med dette statsbudsjettet har tatt et solid steg i riktig retning. Det er derfor vi sier at nå er det viktigere enn noensinne at jobbskaping gjennomsyrer politikken, sier Kristiansen