NHO

Innhold

Seks råd til lokalpolitikere på valg

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

#005

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

Kjære lokalpolitiker; bruk muligheten valgkampen gir deg til å vise at nettopp din kommune ønsker å være et godt vertskap for lokale bedrifter. Fordi det er bedriftene som gir liv til bygd og by.

Valgkampen er en fire måneders lang konkurranse i løfter om hvordan fellesskapets midler skal fordeles. Det er det ikke noe galt i. Men før midlene skal fordeles, må de som kjent skapes; av en bedrift, i en kommune. For alt starter lokalt. Vi har mange bedrifter i verdensklasse på Innlandet, men de har alle startet et sted. Alle har de startet i en kommune. Stor eller liten. Mange av bedriftene har gjort suksess fordi de har blitt heiet frem av sin egen kommune, mens andre har gjort suksess på tross av kommunenes manglende engasjement og interesse for lokale bedrifter.

Innlandet har et innbyggertall på 387 034 innbyggere (SSB per 3. kvartal 2018). Det nye fylket får totalt 46 kommuner. Innlandet blir Norges største hyttefylke med 86 804 fritidsboliger. Kommunene og bedriftene på Innlandet er gjensidig avhengige av hverandre. Bedriftene må ha en egnet tomt til lokalene sine, de trenger tilgang på kompetent arbeidskraft, de er avhengige av rask og enkel saksbehandling og mange reiselivsbedrifter med tilhørende hyttebeboere er avhengig av god infrastruktur. Kommunene på sin side trenger arbeidsplasser til innbyggerne sine og skatteinntekter til å finansiere skoler, barnehager, kulturtilbud og eldreomsorg. Jo enklere det er å drive bedrift, jo mer kan bedriftene gi tilbake til kommunene.


Så til deg, kommende kommune- eller fylkestingspolitiker, vil du bidra til å gjøre det enklere å drive bedrift og skape arbeidsplasser og verdier til fellesskapet? Da ber vi deg om å:  

  1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egnet infrastruktur- og transportløsninger.   
  2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne.  
  3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter.   
  4. Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.   
  5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser. 
  6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser.   

Det må skapes nærmere 20 000 nye arbeidsplasser i Norge hvert år framover. Disse arbeidsplassene skal skapes i både små og store kommuner over hele landet. Det er ingen enkel oppgave når den globale konkurransen stadig blir tøffere og våre kostnader er blant de høyeste i verden. Men vi er helt sikre på at det er mulig hvis både den nasjonale og lokale næringspolitikken tar oppgaven som vertskap for små og store bedrifter på alvor.

Vi vet at noen av bedriftenes viktigste konkurransefortrinn starter nettopp i kommunene.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: