Arrangement, Medlemsmøte, NHO Nordland

Morgendagens arbeidsliv - Årskonferansen Nordland 2022

23. mar 2022, kl. 10:00–20:00 Narvik

Morgendagens arbeidsliv gir mange og store muligheter, men hva skal vi leve av, hvem skal gjøre alle jobbene og hvordan blir arbeidslivet i årene som kommer? På NHO Nordlands Årskonferanse 2022 skal vi snakke om morgensdagens jobber i Nordland, morgendagens arbeidsgivere og arbeidstakere og ikke minst: morgendagens arbeidsliv.

Korona-pandemien har forsterket noen allerede eksisterende megatrender som vil påvirke morgendagens arbeidsliv, både med økt usikkerhet og nye muligheter. Vi vet allerede at pandemien, etterdønningene og lærdommene påvirker livet, arbeidslivet og arbeidsplassene i Norge og hele verden. Vi vet at morgendagens jobber blir grønnere, mer digitale, mer tjenestebaserte og mer internasjonale.

Norge og den norske modellen står godt rustet foran morgendagens arbeidsliv. Vi har en unik høy tillit til offentlige institusjoner og mellom folk. Det har betydning for morgendagens jobber, arbeidsform og kompetansebehov og -utvikling.

Fallende oljeinntekter og eksport- og kompetansegapet er store utfordringer for Norge fremover. Morgendagens arbeidsliv og norske bedrifter blir nøkkelen for å løse disse utfordringene.

I morgendagens arbeidsliv må vi bygge på vår høye grad av tillit, digitale kompetanse og kompetansen fra olje- og gassektoren, maritim næring og kraftindustrien for å skape nye eksportmuligheter. Vi ser at norske bedrifter vil kunne hevde seg innen for eksempel grønne maritime løsninger og produkter, havvind, karbonfangst og karbonlagring, samt hydrogen- og batteriproduksjon.

Det er i private bedrifter morgendagens jobber blir skapt. Lykkes bedriftene, lykkes Norge.