Partnerskapet bak Indeks Nordland ønsker etableringene velkommen til Norges mest pulserende fylke. Tallene til Indeks Nordland viser at det er lurt å etablere bedrifter her – bedriftene i Nordland vokser raskere enn i andre deler av landet.

Les mer om Indeks Nordland (siden oppdateres etter lansering)

Indeks Nordland er et samarbeid mellom KPB (Kunnskapsparken Bodø), NHO Nordland, Innovasjon Norge Nordland, LO Nordland, DNB, Nordland Fylkeskommune og NAV Nordland.