Tilgang på kompetanse er fremtidens konkurransefortrinn! 

En av fire medlemsbedrifter i Nordland svart hva de har bruk for når det gjelder kompetanse, men tallene viser at manglene på tilgang til rett kompetanse øker for NHO-bedriftene i Nordland siden forrige undersøkelse i 2020.

En av fire medlemsbedrifter i Nordland svart hva de har bruk for når det gjelder kompetanse, men tallene viser at manglene på tilgang til rett kompetanse øker for NHO-bedriftene i Nordland siden forrige undersøkelse i 2020.

NHO gjør årlige undersøkelser om kompetansebehovet i bedriftene gjennom Kompetansebarometeret. Dette er et viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje og ikke minst svært nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg. 

Tilgang på kompetanse er fremtidens konkurransefortrinn! 

 • 7 av 10 (73 %) av medlemsbedriftene i Nordland svarer at de har et udekket kompetansebehov 

Nordland er inne i en spennende omstilling, vi er i gang å skrive ny grønn industrihistorie hvor vi bidrar med enda mer av løsningene verden trenger, samtidig som vi skal fortsatt levere tjenester og varer i lokalsamfunnene våre. 2 av 3 NHO-bedrifter oppgir at de har et udekket kompetansebehov sier noe om den kritiske situasjonen vi er i, det er et problem med positivt fortegn, men det må løses!

Nordlandsbedriften har behov for å rekruttere personale med følgende utdanningsnivå 

 • 76 prosent oppgir at de har behov for yrkesfaglig kompetanse 
 • 59 prosent oppgir at de har behov for fagskole utdannede 
 • 48 prosent oppgir at de har behov for bachelor utdannede 
 • 39 prosent oppgir at de har behov for master utdannede 
 • 26 prosent oppgir at de har behov for fullføring av grunnskole og videregående opplæring 
 • 8 prosent oppgir at de har behov for doktorgrad utdannende 

Innenfor yrkesfaglig utdanning og fagskole ser vi en økning i etterspørsel fra samme undersøkelse i 2020. Det er en stor skjevhet mellom etterspørsel i arbeidsmarkedet og tilgjengelig kompetanse, og vi ser et voksende behov spesielt innenfor håndverksfag, ingeniører og tekniske fag, her må det gjøre nye utdanningsløft.

Fagkompetanse Nordlandsbedriftene trenger: 

 • 62 prosent oppgir Yrkesfag/Håndverksfag 
 • 54 prosent oppgir ingeniører og tekniske fag 
 • 37 prosent oppgir at de trenger samfunn-, juristisk-, økonomiske- og administrerende fag 

Funnene i kompetansebarometeret gir oss en pekepinn på hva Nordland sulter etter, og rapporten er ellers nokså konkret, både om konkrete yrker, bransjer, antall hoder/hender, regioner, kjønn, «grønn» kompetanse for å nevne noe. Men en ting er helt tydelig, og det er at fagskole og yrkesfagutdanning er den desidert største mangelvaren. 

Yrkesfaglig kompetanse NHO-bedriftene trenger: 

 • 37 prosent oppgir teknologi- og industrifag 
 • 33 prosent oppgir bygg- og anleggsteknikk 
 • 22 prosent oppgir elektro- og datateknologi 
 • 21 prosent oppgir salg, service og reiseliv 
 • 19 prosent oppgir håndverk, design og produktutvikling 
 • 15 prosent oppgir restaurant- og matfag 

Vi har aldri før sett at så mange mangler tilgang på viktig kompetanse, spesielt innenfor de yrkesfaglige utdanningene teknologi- og industrifag, elektro- og datateknologi, og bygg- og anleggsteknikk som viser seg å være det mest kritiske fagfeltene å få inn kompetanse fra.  

IKT-kompetanse –et udekket fagområde 

44 prosent av NHO-bedriftene i undersøkelsen oppgir at i stor og noen grad har et udekket IKT-kompetansebehov i en mer digital verden. 

 • 43 prosent oppgir innenfor administrative oppgaver 
 • 42 prosent oppgir innenfor digital sikkerhet 
 • 41 prosent oppgir innenfor kommunikasjon og samarbeid på digitale plattformer 
 • 39 prosent oppgir innenfor å publisere informasjon på digitale plattformer 

  

Konsekvenser av manglende kompetanse 

At vi ikke får tak i nok eller rett kompetanse bidrar til at bedriftene taper kunder, må utsette eller stoppe utbygging og vekstplaner, og de reduserer virksomhetens arbeidsomfang. Dette viser at det er full fart i Nordland og at vi har gode år foran oss, men vi må få rekruttert flere!

 

Les mer om den pågående rekrutteringskampanjen TUSEN JOBBBER !