Foto:

Årets første medlemsundersøkelse 01/22

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Årets første medlemsundersøkelse viser at myndighetenes smitteverntiltak treffer de utsatte bedriftene hardt i Nordland. I tillegg treffer kompensasjonsordningene ikke godt nok. Den beste medisinen nå for å folk tilbake i jobb og trygge bedriftene, vil være å lette på tiltakene.

Vi har store forhåpninger til at regjeringen vil lette på noen av de strengeste tiltakene i kveld, slik både de politiske signalene og de faglige rådene åpner for. Koronasertifikat bør innføres slik at ende mer lettelser kan gjøres. Og for de som fortsatt rammes av tiltakene, må kompensasjonsordningene blir bedre og mer treffsikre.  

Halvparten har tapt omsetning 

Halvparten av bedriftene har tapt omsetning den forrige perioden, det er en økning på 18% siden november. Det sier litt om konsekvensene av tiltakene og restriksjonene som ble innført før jul, og behovet for at myndighetene nå burde lette på tiltakene der det er forsvarlig.

Vi er håpefulle om at regjeringen kommer med lettelser i de strengeste tiltakene i kveld, blant annet oppmyking av  sjenkestoppen og økt antallsbegrensninger. Dette er spesielt viktig for de mest utsatte i restaurant, servering, kurs, konferanse, kultur og opplevelser. Opplyser regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen.

Halvparten av bedriftene kan ikke bruke lønnsstøtteordningen 

Tross stor nok omsetningssvikt oppgir over 50% av bedriftene at de likevel ikke kommer til å søke lønnsstøtte på grunn av lav støttesats, for høye kostnader forbundet med å søke, eller at det ikke er mulig å ha alle ansatte tilbake på jobb og/eller ikke har noe meningsfylt å sette arbeidskraften i mangel på ordinær drift. I tillegg er det også mange som er usikre på støttebeløp de kan få. Dette advarte vi mot, men det er fortsatt mulig å forbedre ordningen, slik at flere kan komme tilbake i jobb, fortsetter regiondirektøren.

Fare for flere avviklinge i året som kommer 

2 av 10 bedrifter frykter konkurs, i tillegg er det bedrifter som oppgir at de vurderer en stille avvikling fordi usikkerheten med varigheten av pandemien henger over dem, og det er noe vi ønsker å unngå. Lettelser i restriksjoner, bedre og mer forutsigbarhet i de statlige- og kommunale kompensasjonsordningene vil hjelpe. 

Behov for fortgang i lokale kompensasjonsordninger 

Vi får et klart signal fra bedriftene og næringsforeningene om at de kommunale kompensasjonsordninger må komme raskere på plass slik at pengene kan fort utbetales til rammede bedriftene. Når ordningene i flere kommuner ikke settes i gang før i slutten av januar, og utbetalingene skjer i februar, så er det mange bedrifter som lever i usikkerhet på om de får støtte, noe som påvirker fremtidsutsiktene og om de må permittere eller ikke. Det er også mange som faller utenfor de statlige ordningene, for eksempel ny- oppstartede selskap og selskap som tross pandemien klarte å levere overskudd i 2021. Disse bedriftene er enda mer avhengig av å få hjelp gjennom de kommunale ordningene. Derfor er det også veldig viktig at de siste 500 millionene også betales ut til kommunene nå, sier regiondirektør Bjarmann-Simonsen til slutt.

En oppsummering for Nordland: 

 • Andelen som vurderer den generelle markedssituasjonen som god, synker med 6 prosentpoeng, fra 35% i desember til 29% nå. 
 • Økning av andelen som synes situasjonen er dårlig har vokst med hele 12 prosentpoeng, fra 25% i desember til 37% nå. 
 • Omsetningen de siste 4 uker, har vært lavere enn normalt for 53% av bedriftene. Dette er 18 prosentpoeng flere enn i desember. 
 • Litt mer positivitet på utsiktene for de neste 6 månedene, det er 27% som oppgir at de forventer en forverring; i desember var det 44% som forventet forverring 
 • Det vises voksende andel kanselleringer i forbindelse med korona med 53% sammenlignet med 41% i desember. De bransjene som er mest berørt er reiseliv, luftfart, transport, sjøfart og service og handel. 
 • 22 % sier at de har likviditetsproblemer 
 • 17 % av bedriftene frykter konkurs som følge av coronaviruset, det er samme tall som i desember 
 • 17% sier de har permitterte ansatte i dag, dette er en økning på 11 prosentpoeng siden desember og 27% forventer flere permitteringer i løpet av to uker 

Variable spørsmål: 

 • Over halvparten av bedriftene (hele 53%) oppgir at de ikke kommer til å søke på lønnsstøtteordningen for desember og 17% er usikre om de skal søke 
 • 32% av Nordlandsbedrifter mener støtten er for lav 
 • 44% sliter med å finne noe meningsfylt å bruke arbeidskraften til