Nå letter tåken og solen titter frem!

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Regjeringen letter opp på alle tiltakene under helgens pressekonferanse, nå går de over til råd og anbefalinger, og nå må hver enkelt tenke selv, bruke sunn fornuft og respektere andres grenser. Hos flere bedrifter betyr fjerningen av meteren, avstandskrav og munnbind mye, særlig for restauranter, utesteder og bedrifter som lever av å samle mennesker. Nå skal livet tilbake til normalt, og regjeringen sier at vi nå går inn i lysere tider.

Det lettes på tiltakene

Endelig letter tåken og solen tittet frem, dagene blir lengre og humøret går opp. Denne gangens mørketid har vært tøff, og det er derfor veldig gledelig for reiseliv- og utelivsbedrifter at samfunnet igjen kan gå tilbake til normalt! 

At vi nå slipper å tenke på meteren, antallsbegrensninger, munnbind og besøksforbud er en lettelse for mange av våre medlemsbedrifter, i tillegg kan vi nå uten dårlig samvittighet vise frem vakre Nordland til verden uten de strenge grensekontrollene og kun sunn fornuft!

 

Forutsigbarhet  i tiden som kommer

Tiden gjentar seg, i fjor var vi på samme stadiet når NHO og medlemsbedriftene ba om en forutsigbar gjenåpningsplan fra regjeringen. At vi nå gjør dette igjen sier litt om hvor viktig det er at partene samarbeider om å få laget en god og forutsigbar plan for hvordan man skal leve med viruset og håndtere eventuelle nye smitteutbrudd og -restriksjoner i fremtiden. 

 

Håndtering av økt sykefravær 

Det er selvsagt en stor glede at samfunnene nå kan gå mer tilbake til normalen hvor hver enkelt må ta ansvar for seg selv og gjøre selvstendige vurderinger, men vi vet at det vil føre til unormalt høyt sykefravær i tiden som kommer. Her vil NHO Nordland fortsette den tette dialogen med våre medlemmer og fylkeskommunen om hvordan vi håndterer det ekstraordinære høye sykefravær og hva som kan være gode løsninger, særlig i samfunnskritiske funksjoner. 

 

Dette vet vi om situasjonen nå 

Den daglige driften for den enkelte bedrift er nå preget av flere faktorer i tillegg til restriksjonen og tiltakene som har vært, som strømpriser og energibruk, grad av priser og tilgang på varer, hvor i landet bedriften holder til, men også hvor stor økonomisk backup sitter igjen med. Det siste kan være en viktig årsak til at mange reiselivsbedrifter nå har lite spillerom, etter to år med svake resultater grunnet pandemi og lav/variabel omsetning har oppsparte midler blitt brent opp.

 

Dette er situasjonen ute hos nordlandsbedriftene 
Medlemsundersøkelsen 02/22 gjennomført 2.-8.februar 2022 

  • 8 av 10 bedriftene sier at markedssituasjonen er god eller tilfreds, mot 3 av 10 i medlemsundersøkelsen i januar. 
  • Omsetningen er økende hos 11% av bedriftene (6% i januar). Det er fortsatt ikke helt på linje med nivået i fjor sommer og høst, men kan både avspeile "tregheter" – det tar tid før omsetningen kommer tilbake – og at strømprissjokket påvirker inntjening og aktivitet – mer om det under. 
  • Halvparten av nordlandsbedriftene tror markedssituasjonen vil være stabil i tiden som kommer, mens 37% forventer en forbedring og kun 10% av respondenter fra Nordland forventer forverring av markedssituasjonen i tiden som kommer.  
  • Ikke overraskende er bedringen fra januar til februar størst for de hardest rammede næringene, som overnatting, servering og luftfart. Fortsatt har imidlertid disse næringene en overvekt av bedrifter som vurderer situasjonen som dårlig. Foruten nevnte "tregheter", avspeiler dette trolig at kravet om en meters avstand holder omsetning tilbake, samt at usikkerhet om fremtidige smittebølger og tilhørende karantenebestemmelser kan gjøre at folk avventer å bestille utenlandsreiser.  
  • Andelen som oppgir betalingsvansker har halvert fra januar til februar, som vi håper vil forbedre seg ytterligere når de siste restriksjonene og tiltakene fjernes. 
  • 1 av 3 bedriftene i Nordland oppgir at de vil få middels til stor reduksjon i driftsresultatet som følge av økte strømpriser. 
  • Nesten hver femte av alle reiselivsbedrifter oppgir at økte strømpriser medfører lavere aktivitet.