NHO og NAV står sammen for integrering av flyktninger til samfunn og arbeidsliv

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Direktør Cathrine Stavnes i NAV nordland og regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland

Som følge av krigen i Ukraina vil det komme flyktninger til Nordland, og da er det viktig med gode systemer og tett samarbeid mellom private og offentlige. NAV og NHO står sammen for integrering av flyktninger til samfunn og arbeidsliv.

Som følge av krigen i Ukraina vil det komme flyktninger til Nordland, og da er det viktig med gode systemer og tett samarbeid.

- Krigen i Ukraina har sendt mange kvinner og barn på flukt, dette er mennesker som trenger gode og trygge omgivelser i tiden som kommer. Og da er det viktig at vi som samfunn tar de imot på en god måte, og her må privat og offentlig stå sammen, sier regiondirektør i NHO Nordland.

NAV bistår alle som trenger hjelp med å finne arbeid, både flyktninger fra Ukraina og fra andre steder i verden og arbeidssøkere med ulike behov for støtte for å skaffe seg jobb. I denne situasjonen kan NAV samarbeide med arbeidsgivere om gode løsninger for jobb så snart en er registrert hos Politiet og har fått oppholds- og arbeidstillatelse på plass. Vi anbefaler derfor samarbeid med oss i NAV fremfor at bedriftene selv tilby direkteansettelse for å sikre at alt er lagt godt til rette for arbeid og bolig.

- NAV samarbeider tett med kommunene for å sikre en god start for de som kommer. Noen trenger ro og tid før de kan starte i jobb eller skole. For de som raskt kan starte i jobb bistår vi sammen med kommunene og virksomhetene, sier direktør Cathrine Stavnes i NAV.

NHO oppgir at tilbakemeldingene fra medlemsbedriftene er at de ønsker å finne hotellsenger/opphold og tilby arbeidsplasser. Her kan bedriftene bidra på flere områder – bedriftshelsetjenester, psykiatri, hjemmesykepleie og barnevern er blant områdene som kan mobilisere.  Erfaringene fra håndteringen av pandemien og flyktningkrisen i 2015 viser at tett samarbeid og koordinering mellom myndigheter og privat næringsliv fungerer svært godt. I urolige tider er det viktig at ressursene finner hverandre, koordinerer og samhandler.

- Siden krigen brøt ut at flere av våre medlemsbedrifter tatt kontakt for å høre hvordan de kan bistå. Bedriftene i Nord vil stille opp for å hjelpe folk i meningsfylt arbeid, i tett samarbeid med NAV og resterende myndigheter. Integrering er viktig og det handler også om å komme raskt ut i jobb, for de som har mulighet til det, sier Bjarmann-Simonsen.

Direktør Cathrine Stavnes i NAV nordland og regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland er enige om at et godt samarbeid vil sikre at vi tar godt imot de som kommer til Nordland, bidrar til at de blir godt inkludert i Nordlandssamfunnet, og at de som kan får tilbud om arbeid.

- Det er svært positivt at det er så stor vilje og engasjement hos virksomhetene i Nordland for å gi flyktninger muligheten til å være i jobb. Vi i NAV vil samarbeide med virksomheter om ulike tiltak som kan bidra til at de som er klare for å begynne å jobbe kommer raskt i gang, sier Stavnes.