NHO

Innhold

Møte med virkemiddelapparatet i Trøndelag

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

#205

Heidi Fossland fra Trøndelags Europakontor.

Trøndelagsmøtet 2020 –«En verden av muligheter», ga innblikk i mange bedrifters satsing i nye markeder med nye produkter og tjenester. For å følge opp dette, arrangerte NHO Trøndelag et sidearrangement med virkemiddelapparatet.