NHO

Innhold

Arbeidsliv for alle: NHO i Pride 2019

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Pride_proviso_300x1800

#120

NHO er opptatt av at alle skal ha en jobb som er inkluderende og fordomsfri uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, seksuell legning og funksjonsevne.

I denne sammenhengen står Pride frem som en spydspiss, og vi stiller oss bak Prides budskap og mål.

Vi ønsker å støtte Pride gjennom å delta på årets festival, og vil lørdag 22. juni gå i paraden i Oslo under parolen "Arbeidsliv for alle". Også Finans Norge vil gå sammen med oss under en felles parole.