Flere jobber alene om sommeren

Publisert

Omfanget av alenearbeid øker om sommeren. Alenearbeid er forbundet med økt risiko for vold, trusler og ulykker. Det er viktig med et godt og sikkert arbeidsmiljø for alle, også når man jobber alene.

Risiko ved alenearbeid

Alenearbeid er forbundet med økt risiko for blant annet trusler og vold, uønsket seksuell oppmerksomhet, sosial isolasjon og flere ulykker.

Den økte risikoen ved alenearbeid medfører et særskilt krav i arbeidsmiljøloven til å risikovurdere disse forholdene for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, også når man jobber alene.

Du kan lese mer om risikovurdering og alenearbeid på Arbinn.

Eksempler på alenearbeid
  • Situasjoner der den ansatte ikke kan få hjelp fra andre på jobben, f.eks. buss- og taxisjåfører, butikkansatte, vektere.
  • Situasjoner der den ansatte jobber alene utenfor arbeidsstedet, f.eks. selgere, konsulenter, ansatte i hjemmetjenesten, yrkessjåfører, håndverkere.
  • Situasjoner der den ansatte er alene i bygninger eller arbeidslokaler, f.eks. butikker, kiosker, bensinstasjoner, renholdere.
  • Situasjoner der den ansatte er alene på vakt, f.eks. nattevakter.
  • Situasjoner der den ansatte ikke kan kommunisere med andre på jobben uten radio eller telefon, f.eks. industriarbeidere ved samlebånd, havbruksnæringen.
Beskyttende faktorer

Når arbeidstakere må utføre arbeid alene, så er det viktig å tenke gjennom hva som kan bidra til å redusere risiko. Da kan det være nyttig å se på hvilke faktorer som kan virke beskyttende. I noen tilfeller vil vissheten om å kunne ringe en kollega eller leder være tilstrekkelig, mens i andre tilfeller kan det være behov for mer omfattende tiltak.

Når arbeidstaker har kontroll over avgjørelser og hvordan arbeidsoppgaver best kan løses, virker dette beskyttende. Dette forutsetter støttende ledelse der arbeidstaker blir oppmuntret til å ta egne valg. Gode relasjoner med kolleger og leder, et godt sosialt klima og tillit fra leder er viktig.

For å øke sikkerhet og forebygge ulykker, vil det i en del tilfeller være behov for fysiske tiltak. Dette kan for eksempel dreie seg om kameraovervåkning, alarmer og kommunikasjonsløsninger som kan virke forebyggende for ran, vold og trusler, og som kan sikre rask varsling ved ulykker.

Oppmerksomhet på alenearbeid og risikovurdering i arbeidsmiljøet er med på å forebygge uønskede hendelser, og er positivt for alle som jobber.