NHO

Innhold

Jobber du med HR- og personalspørsmål - få med deg denne!

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Bedriftenes personalhåndbok har nå kommet i en helt ny og oppdatert versjon. Boken er nyttig både for de som jobber med HR- og personalspørsmål og for praktiserende advokater og studenter.

Boken er et viktig oppslagsverk i og sentrale deler av arbeidsretten og legger vekt på å gi praktiske råd og veiledning. Den nye utgaven inneholder også tre ferske kapitler om tilknytningsformer i arbeidslivet, regler om konkurranseklausuler og diskriminering.

Eksempler på temaer som behandles er:
• Hvordan går du for eksempel frem i en nedbemanningsprosess?
• Hvilke forhold kan gi grunnlag for oppsigelse?
• Hvilke regler gjelder for sykmeldte?
• Når kan det iverksettes kontrolltiltak i virksomheten, og hvilke regler gjelder ved varsling?

Bedriftens personalhåndbok er skrevet av avdelingsdirektør og advokat i NHOs advokattjenester Margrethe Meder, og advokat i NHOs advokattjenester og førsteamanuensis II/PhD ved Høyskolen Kristiania Kurt Weltzien. Dette er den niende utgaven av boken.