Nye innleieregler truer verdiskapingen over hele landet

Publisert

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: Moment studio.

- Med innstrammingene i innleieregelverket fratar regjeringen bedriftene, og mange arbeidstakere, helt nødvendig fleksibilitet. Forslaget vil i praksis ramme verdiskapingen i hele Norge, sier NHO-direktør Nina Melsom.

Fredag 17. juni kom regjeringens forslag til endringer i innleieregelverket:
– De nye reglene vil gjøre det ekstremt vanskelig, særlig for små- og mellomstore bedrifter over hele landet, å drive i mange bransjer. Det er allerede et skrikende behov for arbeidskraft i norske bedrifter og disse innstramningene gjør vondt verre, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Nå kan vi ende opp med at flere blir ansatt midlertidig i bedriftene og står uten videre arbeid når en arbeidsperiode er over. 

Nina Melsom, NHO


Forslagene innebærer blant annet å oppheve muligheten til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå for arbeid av midlertidig karakter. For bedrifter som ikke har avtale om innleie med de største fagforeningene, vil forslaget i praksis virke som et forbud.


Konsekvensene av innstrammingene vil bli at bedrifter må bruke andre alternativer enn å leie inn arbeidstakere når arbeidsmengden varierer. Det er ikke mulig å ha alle fast ansatt. Et hotell kan for eksempel ikke ha en stab med fast ansatte som om hotellet arrangerer bryllup hver dag hele året. 4 av 10 bedrifter sier at det vil bli mer aktuelt å ansatte folk midlertidig. 2 av 10 sier de vil måtte si opp ansatte i større grad når det ikke er nok arbeid til alle. Dette viser en helt fersk medlemsundersøkelse NHO har gjort nå i juni.

– Nå kan vi altså ende opp med at flere blir ansatt midlertidig i bedriftene og står uten videre arbeid når en arbeidsperiode er over. Dette i stedet for at de har faste jobber hos seriøse bemanningsbedrifter som vil sørge for nye oppdrag hos andre bedrifter med arbeidskraftbehov. Mange bedrifter vil antagelig måtte permittere og si opp folk de har ansatt når behovet for arbeidskraft svinger. Altså vil ansatte kunne oppleve mer uforutsigbarhet i arbeidsforholdet. Dette fremstår ikke som bedre alternativer for arbeidstakerne enn innleie fra seriøse bemanningsbyråer med ordentlige lønns- og arbeidsvilkår, sier Melsom.


Innleieforbud i byggenæringen

I Oslo, Viken og tidligere Vestfold vil regjeringen ha et totalt forbud mot innleie fra bemanningsbyrå til byggenæringen.

– Dette er å skyte spurv med kanon. Et totalforbud vil være svært inngripende og uforholdsmessig strengt og betyr enorme kostnader for bedriftene. Mange av dem har inngått kontrakter som varer i flere år, sier Melsom.


Dårlig utredet

Bruk av innleie ble strammet inn også i 2019. NHO mener disse endringene må få god nok tid til å virke og evalueres før nye innstramninger innføres.

– Vi reagerer på at disse forslagene ikke har vært tydelig forankret i trepartssamarbeidet, som regjeringen sier den er opptatt av. Her har arbeidstakersiden fått nesten alt de ber om, mens innspill fra andre parter er nær fullstendig ignorert. Forslagene er heller ikke konsekvensutredet tilstrekkelig, noe også Regelrådet har vært tydelig på, sier Melsom.

Webinar 21. juni om nytt lovforslag for innleie