NHO

Innhold

Oppfordrer medlemsbedrifter til å bruke partssamarbeidet

Nyhet, Arbeidsliv, Medlemskap og fordeler

Publisert

HF logo.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) bevilger millioner i året til bedrifter som vil utvikle partssamarbeidet og trenger støtte til utviklingsprosjekter.

- Dette er en kjempe medlemsfordel som er lite kjent, sier Marit Heimdal, sekretariatsleder for NHO i HF, og oppfordrer flere bedrifter til å søke om midler.

HF er en hovedavtalefestet ordning mellom LO og NHO som kan gi faglig veiledning og økonomisk støtte til tiltak som har som mål å øke verdiskapingen gjennom partssamarbeid og bred medvirkning fra de ansatte i bedriften.

HF støtter i tillegg utviklingsprosjekter i bedrifter med både faglig og økonomisk bistand.

For å søke må bedriften være bundet av tariffavtale og Hovedavtalen mellom LO og NHO må gjelde for bedriften.

Tror flere bransjer kan dra nytte av å jobbe partsbasert

I 2019 ble det bevilget omkring 11 millioner til fem utviklingsprosjekter og 20 samarbeidskonferanser for å utvikle lokalt partssamarbeid.

En av bedriftene som både fikk bevilget penger til samarbeidskonferanse og senere et utviklingsprosjekt er Orkel AS på Fannrem i Trøndelag.

Bedriften produserer kompaktorer til landbruksmaskiner og særlig rundballkompressorindustri. Økt forespørsel, krevde bygging av nye produksjonslokaler. For å øke takten i produksjon er det viktig at hele bedriften deltar i utvikling av produksjonsprosessene og jobber med kontinuerlig forbedring. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

Hva HF kan bidra med:

 • Styrke det partsbaserte utviklingsarbeidet i bedriften
 • Øke antall utviklingsorienterte og nyskapende bedrifter
 • Øke verdiskapingen i den enkelte bedrift
 • Styrke partenes engasjement i nettverksbasert bedriftsutvikling og forskning
 • Faglig diskusjonspartner i forberedelsene
 • Bidragsyter i gjennomføringen av konferanser
 • Hjelp til å finne gode, eksterne forelesere
 • Økonomisk støtte for utgifter i forbindelse med konferanser
 • Prosjektstyring og prosjektledelse
 • Prosjektlederopplæring
 • Erfaringssamlinger underveis
 • Informasjons- og erfaringsspredning fra prosjektet

Alle prosjekter det søkes om støtte til må ha som formål å øke samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte.

- Jeg tror flere næringer vil ha nytte av å jobbe partsbasert. På grunn av situasjonen med korona så er det nok flere bedrifter som ser at man må tenke nytt og jobbe på en annerledes måte fremover. Det å utnytte partssamarbeidet i denne prosessen tror jeg er hensiktsmessig for bedriftene, sier Heimdal.

Les mer om HF

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: