Permitterte kan tas tilbake med lønnsstøtte

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Ole Erik Almlid.

Regjeringen har i dag foreslått en ny lønnsstøtteordning for bedrifter som ønsker å ta tilbake permitterte medarbeidere. Hensikten er at flere skal kunne komme tilbake i jobb og at bedrifter som ønsker å forberede gjenåpning kan gjøre dette.

Ordningen tar hensyn til at det kan komme nye nedstenginger, slik at det er anledning til å permittere på nytt, uten å miste støtte.

- Dette er bra for bedriftene. Men det er også bra for hver og en av dem som kommer tilbake i jobb. Og det er bra for samfunnet at vi gjør oss klare til å få aktiviteten i gang igjen. Det er på mange måter en vinn-vinn-vinn-ordning som er foreslått nå, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

- Noen bedrifter har holdt helt stengt i lang tid. Andre har gått for redusert maskin. De har vært nødt til å permittere ansatte når smitteverntiltak har gjort at kunder og oppdrag er mer eller mindre borte. Når bedrifter nå kan få støtte til å ta permitterte tilbake, kan de gjøre seg klare til å ta imot kunder og oppdrag. Noen bedrifter trenger rett og slett en omstart etter en høyst ufrivillig dvale, sier Almlid

Forslaget til lønnsstøtteordning:

 • Ordningen vil gjelde for perioden 15. mars til 30. juni 2021.
 • Virksomheter med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25 000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permittering. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avkortes støttebeløpet gradvis til 10 000 kroner, for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.
 • Fall i omsetning måles mot tilsvarende periode i 2019.
 • En ansatt som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert per 5. mars 2021. I tillegg må den ansatte ha vært permittert på en av flere av datoene 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020.
 • Støttebeløpet beregnes ut fra stillingsbrøk per 5. mars, redusert permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.
 • For lærlinger blir støttebeløp beregnet på samme måte, men med maksbeløp på 15 000 kroner per måned.
 • Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 mill. kroner for perioden 15. mars - 30. april og 12,5 mill. kroner for perioden 1. mai - 30. juni.
 • For å ta høyde for nye, lokale nedstengninger kan ansatte på lønnsstøtte permitteres på nytt, uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt. Også ansatte i andre type stillinger kan permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.
 • Ansatte kan tas delvis tilbake.
 • Det er Skatteetaten som skal forvalte ordningen.
 • Det vil være full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte, hvor mange ansatte de får støtte for og hvilket omsetningsfall de har. Dette er viktig for å motvirke misbruk av ordningen.
 • Utbetalinger skjer etterskuddsvis, i to etapper, for perioden 15. mars - 30. april og for perioden 1. mai - 30. juni. Søknadsportalen vil være åpen i periodene 3. - 31. mai og 1. - 30. september.
 • Dersom en ansatt permitteres på ny, etter at vedkommende har vært tatt tilbake i jobb med lønnsstøtte i mer enn seks uker, får arbeidsgiver som ellers lønnsplikt de ti første dagene av permitteringen.

Ordningen skal være søknadsbasert med automatisert saksbehandling og utbetaling.

Stortinget skal behandle forslaget før ordningen kan settes i verk. Etter at ordningen er vedtatt, vil det bli fastsatt forskrift med mer detaljerte regler. Det endelige regelverket er altså ikke klart før forskrift er fastsatt.

Les mer

En mer fleksibel lønnsstøtteordning (regjeringen.no)
Permittering - maler og veileder (arbinn.nho.no)