Tips og råd til deg som ansetter sommervikarer

Publisert

Hver sommer besøker LOs sommerpatrulje arbeidsplasser landet rundt, for å informere ansatte om hvilke rettigheter de har som arbeidstaker. NHO oppfordrer medlemmer til å ta dem godt imot. Ungdommen skal ha et godt møte med arbeidslivet og av denne grunn gir vi deg 10 helt konkrete råd som vi anbefaler deg å følge.

– Det er flott at LOs sommerpatrulje er ute og bidrar med veiledning til de arbeidsplassene der det trengs. For mange, og spesielt ungdom, er sommerjobben første møte med arbeidslivet. De fortjener et skikkelig arbeidsforhold, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Det er et stort behov for folk som kan jobbe i sommermånedene i år. 2 av 3 av NHOs medlemmer sliter med å rekruttere kompetansen de trenger, og det er ikke nok unge som søker seg til de studieretningene næringslivet trenger, for eksempel ulike fagutdanninger.

–  Sommerjobber gir ungdom et unikt innblikk i ulike bransjer og kan være viktig for å inspirere flere til valg av studie- og utdanningsretning. Å gi ungdom muligheten til sommerjobb kan være en viktig investering for fremtiden. Vi oppfordrer derfor alle våre bedrifter til å vurdere om de har mulighet for å gi ungdommen et slikt tilbud, sier Melsom.

Både LOs sommerpatrulje og NHO jobber for et ordnet arbeidsliv hvor lovverket skal følges. NHO oppfordrer arbeidsgivere til å gi LOs sommerpatrulje tid og rom til å snakke med arbeidstakere når de kommer på besøk.

10 tips ved ansettelse

Ved å følge NHOs råd når du som arbeidsgiver ansetter sommervikarer, kan du sikre et skikkelig arbeidsforhold:

  1. Skriftlig avtale må inngås
  2. Ikke gå under minimumsgrense for lønn
  3. Feriepenger skal utbetales separat
  4. Ungdom må gis skikkelig opplæring, blant annet i HMS
  5. Pass på å overholde loven og eventuelt tariffavtalens arbeidstidsbegrensninger
  6. Arbeidstaker har rett til pause ved lengre arbeidsdager
  7. Adgangen til nattarbeid er begrenset
  8. 13-15-åringer kan bare ta ”lett” arbeid
  9. Sommervikarer kan også ha rett til sykepenger
  10. Vær tydelig som leder

På vår medlemsside, arbinn.no, kan du lese mer om regler ved ansettelse av sommervikarer