Europanytt 19.09.2022

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Ursula von der Leyen

Foto: Europaparlamentet.

Høstens første Europanytt er her! Les mer om Kommisjonspresidentenes årlige tale om EUs tilstand, de siste tiltakene for å motvirke høye strømpriser og NHOs styrebesøk i Brussel.

State of the Union 

Onsdag 14. september ga Kommisjonspresident Ursula von der Leyen sin årlige State of the Union-tale. Talen åpnet med å vise solidaritet med Ukraina og presenterte tiltak for å integrere landet i EU gjennom inkludering i free roaming-området og deltakelse i det indre marked. Presidenten var tydelig på at sanksjonene mot Russland har kommet for å bli i lang tid. Kommisjonen har allerede begynt med arbeidet for å redusere avhengigheten av Russland som en energileverandør og kom med tiltak for å håndtere energikrisen. I talen kom også nyheten om at Norge og EU skal sette ned en task force for å diskutere energisituasjonen.  

I tillegg var det et stort fokus på kontroll av essensielle råmaterialer i verdikjeder, som del av EUs strategiske autonomi. I lys av invasjonen av Ukraina vil det bli gjort vurderinger om hvem som kan være stabile og pålitelige samarbeidspartnere i dette arbeidet.  

Les mer her.

 

Nye krisetiltak mot straumprisane  

Onsdag presenterte EU-kommisjonen nye krisetiltak mot dei høge straumprisane. Dei kortsiktige tiltaka kjem attpå til den langsiktige reforma av markanden for elektrisitet som blir lagt fram tidleg neste år.  Kommisjonen tilrår medlemslanda å innføre pristak på inntektene til lågkostnadprodusentar av straum. Taksten er satt til €180 per MWh produsert elektrisitet. Medlemslanda fastsett sjølv tidspunktet taket skal innførast frå. Kommisjonen tilrår medlemslanda å krevje eit «solidaritetsbidrag» frå olje-, gass-, kol- og raffinerisektoren. Bidraget rådast å vere på 33% av overskottet i 2022 som overstig det gjennomsnittlege overskottet dei siste tre åra. Solidaritetsbidraget vil gjelde verksemder i EU som har minst 75% omsetning i dei ovannemnde sektorane. Pengane medlemslanda dreg inn bør ifylgje Kommisjonen gå til å hjelpe sårbare hushald og for å betale industrien for energieffektivisering. Medlemslanda får dryge to veker på å vurdere tiltaka framføre det neste ekstraordinære energirådet 30. september. 

Les meir om tiltaka her.

 

EU skipar hydrogenbank  

“Hydrogen må gå frå nisje til eit massemarknad,” sa Ursula von der Leyen i tala si førre onsdag. Ho gjorde det kjent at EU skipar ein europeisk hydrogenbank. Banken skal handle inn hydrogenforsyningar til EU. Den vil i fyrste omgang ha eit budsjett på 3 milliardar euro. EU har i REPowerEU-planen sett seg føre å produsere 10 millionar tonn grønt hydrogen innan 2030.

Les meir her og her.

 

Hva er REPowerEU? 

Er du nysgjerrig på REPowerEU? Les denne artikkelen på nho.no.

 

Styrebesøk  

Forrige uke var NHOs styre og ledelse i Brussel for å bli oppdatert på den europeiske agendaen. I løpet av de to dagene styret var i Brussel hadde de en rekke møter, blant annet med tysk næringsliv, BusinessEurope, Kommisjonen og NATO. I tillegg besøkte de den belgiske bedriften Solvay.  

Viktige temaer som ble diskutert var den geo- og sikkerhetspolitiske situasjonen, energisituasjonen i Europa, EUs arbeid med råmaterialer og mineraler, i tillegg til EØS-avtalen i stort.

 

Spørreundersøkelse 

Med sesongens første Europanytt vil vi gjerne vite hvordan vi kan forbedre nyhetsbrevet utover høsten. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger! Klikk her for å delta.