- Forenkling og forutsigbarhet, takk!

Ole Erik Almlid og Magnus Thue

Fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid og statssekretær Magnus Thue (H).

- Raske omlegginger er frustrerende for bedriftene, sa fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid da han åpnet Forenklingskonferansen 2018.

Plutselige avgifter i behandlingen av statsbudsjettet er et eksempel – som altså er det stikk motsatte av forenkling.

Målet med Forenklingskonferansen er å rette oppmerksomheten mot bedriftenes hverdag og opplevelsen av reguleringer. Forenklingskonferansen hadde også i år over 100 påmeldte.

Almlid er fornøyd med at Regjeringen har satt et ambisiøst mål for forenkling for bedriftene:

- Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 prosent av bedriftene i Norge, gode reguleringer for dem er som regel bra også for de store.

Og Næringsdepartementet lovet oppfølgning:

- Vi har store ambisjoner, sa statssekretær Magnus Thue (H), det skal bli enda bedre for bedriftene, og terskelen skal være høy for å innføre nye reguleringer.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for statlig styring og forvalter regjeringens utredningsinstruks. DFØ-direktør Hilde Singsaas understreket at gode utredninger gir økt effektivitet i staten, derfor er de er viktige.

Lederen av Regelrådet, Sandra Riise, fortalte på konferansen at en tredel av regelforslagene de har vurdert i 2018, er godt nok utredet. Disse får et grønt lys av rådet, mens halvparten av uttalelsene får gult lys, som betyr at utredningene har svakheter. Cirka én av fem utredninger får det røde lyset, langt færre enn i fjor.

I 2012 kom OECDs anbefalinger om Regulatory Policy and Governance. OECD gir ut en Regulatory Policy Outlook, som kommer 10. oktober, der bruken av anbefalingene blir vurdert. Men deltakerne på konferansen fikk en forsmak fra OECDs Rebecca Schultz!

Den årlige forenklingsundersøkelsen viser at bedriftene ikke rapporterer at de opplever de gjennomførte forenklingene i sin hverdag. Som i tidligere år, mener en tredel av bedriftene det er ganske enkelt å drive i Norge. De fleste bedriftene i undersøkelsen er mellom 5 og 19 ansatte.

Forenklingskonferansen ble arrangert for femte gang i år, av NHO sammen med Revisorforeningen og Regnskap Norge.

Se presentasjonene fra