NHO-undersøkelse: Bedringen for NHOs medlemsbedrifter fortsetter

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

I alle bransjer er det en overvekt av bedrifter som svarer at de skal øke sysselsettingen de neste tre månedene., sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

2/3 av NHOs medlemsbedrifter melder nå at omsetningen er tilbake til normalen, eller enda høyere. I takt med denne oppgangen, stiger også lysten til å ansette flere medarbeidere.

Den positive utviklingen som kom frem i NHOs medlemsundersøkelse i juni, fortsetter nå i juli.

  • 43 prosent av respondentene melder om en god markedssituasjon, mens 13 prosent melder om at markedssituasjonen er dårlig.
  • 68 prosent oppgir at omsetningen er på eller over normalen. I juni var andelen 61 prosent.
  • Andelen med mer enn halvert omsetning har dessuten falt fra 9 prosent til 5 prosent fra juni- til julimålingen.
  • Tallene viser også at 12 prosent av bedriftene har likviditetsproblemer som følge av koronaviruset, og 8 prosent vurderer at det er en reell risiko for å gå konkurs. Dette er likevel det laveste nivået siden pandemien startet.

Bedringen omsettes i flere ansatte

I takt med at bedriftenes markedssituasjon og omsetning bedrer seg, stiger også ansettelseslysten.  

- Oppgangen er bredt basert. Bare i én landsforening var det en liten overvekt av bedrifter som reduserte antall ansatte fra juni til juli. Også forventet sysselsetting ligger på plussiden: I alle bransjer er det en overvekt av bedrifter som svarer at de skal øke sysselsettingen de neste tre månedene., sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Færre frykter konkurs

Undersøkelsen viser også at stadig færre bedrifter frykter konkurs. 8 prosent vurderer at det er reell risiko for å gå konkurs som følge av koronaviruset, mens 12 prosent har problemer med å betale regningene.

- Dette er de laveste svarprosentene siden vi begynte å spørre om dette i fjor våres. Vi regner med at andelene vil avta ytterligere fremover, sier Dørum.

Fortsatt stor strekk i laget

Undersøkelsen viser imidlertid fortsatt bransjevise forskjeller.

- For en del næringer er "bedre" fortsatt ikke synonymt med "bra". Mens bare 13 prosent av NHOs medlemsbedrifter mener at den generelle markedssituasjonen er dårlig, gjelder dette 17 prosent av bedriftene i Oslo og 21 prosent av bedriftene i Troms og Finnmark. Tilsvarende svarer fortsatt to av tre luftfartsbedrifter, nesten halvparten av bedriftene i NHO Transport og mer enn hver tredje reiselivsbedrift at situasjonen er dårlig, sier Dørum.

2197 av NHOs medlemsbedrifter har svart på medlemsundersøkelse som er tatt opp i perioden 7.-12. juli.

https://www.nho.no/analyse/nokkeltall-for-norsk-naringsliv/