Nøkkeltall for norsk næringsliv

NHO følger det norske næringslivet i skiftende markedssituasjoner der utviklingen varierer mellom bransjene eller geografisk. Vi presenterer her ferske funn fra våre medlemsundersøkelser samt våre prognoser for norsk økonomi.

Siden er løpende oppdatert med tall fra Næringslivets økonomibarometer som gjennomføres kvartalsvis. Dersom et fylke eller en landsforening har mindre enn 15 svar vises de ikke i figurene under. 

Markedssituasjonen og markedsutsikter

Vi ber medlemsbedriftene våre svare på hvordan de vurderer sin generelle markedssituasjon og hvordan markedsutsiktene for de seks månedene vurderes når de ser bort fra normale sesongjusteringer. For markedsutsikter spør vi om generelle markedsutsikter, men også spesifikt for salgspriser, driftsresultat og investeringer. 

Sysselsettingsutvikling

Hinder for ekspansjon

Norsk økonomi og NHOs prognoser

NHOs anslag for BNP-utviklingen for Fastlands-Norge og Norges viktigste handelspartnere er vist i figurene under.

Informasjon om undersøkelsene

Informasjon om medlemsundersøkelsen

Tallene på denne siden er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser som er gjennomført i perioden mars 2020 til dags dato. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av webskjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig hvilken bransje den representerer.  Undersøkelsene har vanligvis mellom 2500 og 3500 svar. 

Du finner også tall fra medlemsundersøkelsen her:

Nøkkeltall om næringslivet i Agder Byggenæringens Landsforening 
Nøkkeltall om næringslivet i Arktis Handel i NHO Service og Handel
Nøkkeltall om næringslivet i Innlandet NHO Geneo 
Nøkkeltall om næringslivet i Møre og Romsdal Norges Bilbransjeforbund
Nøkkeltall om næringslivet i Nordland  
Nøkkeltall om næringslivet i Oslo  
Nøkkeltall om næringslivet i Rogaland  
Nøkkeltall om næringslivet i Trøndelag  
Nøkkeltall om næringslivet i Vestfold og Telemark  
Nøkkeltall om næringslivet i Vestland  
Nøkkeltall om næringslivet i Viken  

Informasjon om Næringslivets økonomibarometer

Næringslivets økonomibarometer (NØB) er en kvartalsvis undersøkelse. Undersøkelsen går til daglig leder i alle medlemsbedrifter (hovedenheter) med flere enn 2 ansatte. Historisk hadde undersøkelsen normalt rundt 2000 svarbedrifter.  Det siste året har responsfrekvensen økt, og antall svar har ligget over 3000 hvert kvartal.

Resultatene i NØB vektes til å reflektere NHOs medlemsbase.

Kontaktpersoner

  • Torunn Sirevaag
  • Seniorrådgiver
  • Hallvard S. Mørck
  • Samfunnsøkonom