Nøkkeltall for norsk næringsliv

NHO følger det norske næringslivet i skiftende markedssituasjoner der utviklingen varierer mellom bransjene eller geografisk. Vi presenterer her ferske funn fra våre medlemsundersøkelser samt våre prognoser for norsk økonomi.

Siden er sist oppdatert med tall fra Næringslivets økonomibarometer gjennomført i første kvartal 2023. Det er også et eget avsnitt med noen historiske tall som viser hvordan korona påvirket norsk næringsliv. 

Markedssituasjonen og markedsutsikter

Vi ber medlemsbedriftene våre svare på hvordan de vurderer sin generelle markedssituasjon og hvordan markedsutsiktene for de seks månedene vurderes når de ser bort fra normale sesongjusteringer. For markedsutsikter spør vi om generelle markedsutsikter, men også spesifikt for salgspriser, driftsresultat og investeringer. 

Sysselsettingsutvikling

Hinder for ekspansjon

Norsk økonomi og NHOs prognoser

NHOs anslag for BNP-utviklingen for Fastlands-Norge og Norges viktigste handelspartnere er vist i figurene under.

Næringslivet under korona

Spørsmålene om konkursrisiko og likviditetsproblemer har blitt stilt til og med undersøkelsen i januar 2022

Utviklingen i omfanget av smitteverntiltakene kan illustreres ved Oxford-universitetets stringensindikator, jf. figuren under. Indeksen antar verdier mellom 0 og 100. Desto nærmere 100, desto strengere og mer omfattende er tiltakene. Høyere indeksverdier betyr mindre mobilitet og lavere aktivitet, og vice versa.

Informasjon om undersøkelsene

Informasjon om medlemsundersøkelsen

Tallene på denne siden er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser som er gjennomført i perioden mars 2020 til dags dato. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av webskjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig hvilken bransje den representerer.  

Runde 

Sendt ut 

Avsluttet  

Antall bedrifter som har svart 

1. undersøkelse 

06.mar 

09.mar 

2821 

2. undersøkelse 

12.mar 

13.mar 

4672 

3. undersøkelse 

19.mar 

20.mar 

5437 

4.undersøkelse  

26.mar 

27.mar 

5192 

5. undersøkelse  

01.apr 

02.apr 

4853 

6. undersøkelse 

16.apr 

17.apr 

4372 

7. undersøkelse 

28.apr 

29.apr 

4088 

8. undersøkelse 

02.jun 

03.jun 

3170 

9. undersøkelse 

22.jun 

24.jun 

3344 

10. undersøkelse 

11.aug 

13.aug 

3177 

11. undersøkelse

10.sep

17.sep

3466

12. undersøkelse

13.okt

14.okt

2800

13. undersøkelse

16.nov

23.nov

3794

14. undersøkelse

11.des

15.des

2954

15. undersøkelse

4.jan

6.jan

3624

16. undersøkelse

2.feb

9.feb

3726

17. undersøkelse

2.mar

8.mar

3277

18. undersøkelse

8.apr

13.apr

3111

19. undersøkelse

3.mai

10.mai

2811

20. undersøkelse

14.juni

21.juni

3139

21. undersøkelse

6.juli

12.juli

2197

22. undersøkelse

9.aug

13.aug

2452

23.undersøkelse

31.aug

6.sep

2728

24. undersøkelse

29.sep

4.okt

2362

25. undersøkelse

8. des

13. des

2269

26. undersøkelse

5. jan

10. jan

2571

27. undersøkelse

2. feb

8. feb

3705

28. undersøkelse

1. mars

15. mars

2860

29. undersøkelse

31.mars

5. april

1475

Les mer om de nasjonale funnene fra NHOs medlemsundersøkelse.

Informasjon om Næringslivets økonomibarometer

Næringslivets økonomibarometer (NØB) er en kvartalsvis undersøkelse. Undersøkelsen går til daglig leder i alle medlemsbedrifter (hovedenheter) med flere enn 2 ansatte. Historisk hadde undersøkelsen normalt rundt 2000 svarbedrifter.  Det siste året har responsfrekvensen økt, og antall svar har ligget over 3000 hvert kvartal.

Resultatene i NØB vektes til å reflektere NHOs medlemsbase.

Kontaktpersoner