Kraftløftet

2. feb 2024, kl. 08.30–10.30
Middelthuns gate 27, Oslo eller digitalt Påmeldingsfrist 1. februar

Hvordan sikrer vi nok kraft til bedrifter, husholdninger og klimatiltak? 5. januar 2024 overleverte NHO og LO Kraftløftet - en felles tiltaksplan for økt kraft- og nettilgang i Norge mot 2030 energiminister Terje Aasland og regjeringen. Tiltaksplanen er utarbeidet som en del av trepartssamarbeidet om Kraftløftet. Du kan delta både fysisk og digitalt.

Det siste året har LO og NHO kartlagt kraftsituasjonen rundt i hele landet. Våre regionskontorer, med hjelp fra THEMA Consulting Group, har laget 11 regionale kraftutredninger med bred involvering i regionen. Utredningene gir oversikt over kraftetterspørselen fra bedrifter og husholdninger, planene for ny kraftproduksjon, tilstanden og kapasiteten i kraftnettet, og potensialet for energieffektivisering og lokal energiproduksjon i regionen.

Hovedfunnene fra de regionale kraftutredningene er oppsummert i den nasjonale tiltaksplanen, sammen med våre forslag til tiltak og grep for å øke kraft- og nettilgangen.

På dette seminaret vil vi presentere hovedfunnene fra arbeidet, og dra med oss bedriftene, politikerne og organisasjonene i en diskusjon om hvordan sikrer vi nok kraft til bedrifter, husholdninger og klimatiltak.

Program: 

Velkommen – introduksjon med Andreas Wahl

Presentasjon av Kraftløftet – analyse og hovedbudskap (sittende)
Ole Erik Almlid
Peggy Hessen Følsvik
Håkon Thaule, THEMA Consulting Group

Perspektiv fra bedrifter og tillitsvalgte
Birgitte Vartdal, Statkraft 
Gunnar G. Løvås, Statnett 
Andreas Thorsheim, Otovo 
Kine Asper Vistnes, Fellesforbundet
Snorre Erichsen Skjevrak, Industri Energi

Kommentar fra Energiministeren
Terje Aasland 

Kraftbehov, natur og klima
Truls Gulowsen, Naturvernforbundet 
Sigrun Aasland, ZERO
Gunn Marit Helgesen– KS

Panelrunde med politikere     
Nikolai Astrup, Høyre
Terje Aasland, AP
Lars Haltbrekken, SV
Sylvi Listhaug, FrP 
Une Bastholm, MDG

Avsluttende kommentar
Kjetil B. Alstadheim, Aftenposten

Seminaret kan følges både fysisk og digitalt.

Livestream