Kraftløftets tiltaksplan

LO og NHOs tiltaksplan for økt kraft- og nettilgang i Norge mot 2030.

I januar 2023 tok NHO og LO initiativ til et trepartssamarbeid om Kraftløftet, som Regjeringen sluttet seg til. Formålet med arbeidet er å sikre at vi har nok kraft til klimaomstilling og grønne satsinger i næringslivet, samt levelige og konkurransedyktige strømpriser i tiden fremover. Kraftløftet skal bidra med kunnskap og innsikt, synliggjøre konsekvensene av ulike veivalg, og fremme forslag til tiltak som gir raskere tilgang på fornybar kraft gjennom økt kraftproduksjon, et bedre strømnett og et krafttak for energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

Kraftløftet

For å sikre nok kraft til bedrifter, husholdninger og klima har LO Og NHO laget en tiltaksplan.

Regionale rapporter

Kraftsituasjonen, både behovene og utfordringene man møter, varierer rundt om i landet. Her finner du de regionale Kraftløftet-rapportene samlet på ett sted:

Omforent strategi for energieffektivisering og lokal solkraftproduksjon

En sikker og forutsigbar krafttilgang er en nødvendig forutsetning for den grønne omstillingen den norske økonomien skal gjennomføre de neste tiårene.

Les mer

 

På vei mot kraftunderskudd

Norge kan gå mot et underskudd på den nasjonale kraftbalansen allerede om tre-fire år, med mindre vi ikke øker tilgangen på fornybar kraft og nett i Norge. I tillegg må kraften vi har, brukes mer effektivt enn i dag. Kraftløftet er et langsiktig samarbeid og hovedformålet er å sikre at tiltak og implementering av disse går raskere. Dette skal bidra til styringsfart, mobilisering av prosjekter og sikre god operativ oppfølging av krevende saker.

Foto: Pixabay

Om Kraftløftet

LO og NHO besøker nå i høst alle regioner og fylker for å forklare hva kraftløftet betyr regionalt.

Rapporten fra Thema Consulting viser at hvis man ikke får til kraftløftet med ny kraft og mer nett, blir konsekvensene:

- Tap av arbeidsplasser, både eksisterende og nye
- Tapt konkurransekraft
- Mislykkes i å nå klimamål
- Høyere strømpriser.