Nå letter regjeringen på tiltakene!

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Regjeringen forventer høye smittetall i ukene som kommer, men at vi som samfunn tåler viruset bedre. De gir flere lettelser, men sier samtidig at det fortsatt er behov for nasjonale tiltak. De største endringene fra gårsdagen er blant annet at det nå er lov å servere alkohol frem til kl 23, og de åpner opp for arrangementer opp til 200 personer med faste anviste plasser.

Regjeringen innførte nasjonal skjenkestopp i midten av desember. Nå blir det åpnet for servering av alkohol ved bordene, med skjenkestopp klokken 23.00, som er et lite gjennomslag etter tilbakemeldingene fra årets første medlemsundersøkelse (den kan du lese her).

Folkehelseinstituttet forventer at smittetallene vil øke fremover, men fastslår at viruset gir mindre alvorlig sykdom. Regjeringen legger om karantenereglene slik at testing kan erstatte karantene i større grad.

- Endringer i karantenereglene for nærkontakter vil være nyttig for mange bedrifter som opplever høyt sykefravær. I en situasjon hvor bedriftene må belage seg på høyt sykefravær, er vi skuffet over at arbeidsgiverperioden ved koronafravær ikke settes ned til tre dager, sier Arbeidslivsdirektør i NHO, Nina Melsom.

Jobben om å få mer forutsigbarhet i tiltakene mot bedriftene jobbes fremdeles med, hovedsakelig for å få ned arbeidsgiverperioden ved koronafravær og få på plass koronasertifisering slik at flere bedrifter kan gå tilbake til normal drift. 

Gjennom pandemien har vi hatt følgende hovedstandpunkt: 
 • Smitteverntiltakene må gi rom for mest mulig normal forretningsdrift
 • Bedriftene som hindres i normal forretningsdrift, må kompenseres for det
 • Tiltakene må være brede og fleksible slik at de favner de som rammes, men ikke andre
 • Forutsigbarhet er avgjørende; ordningene må ha tilstrekkelig varighet og fleksibilitet 
De viktigste endringene som gjelder f.o.m. natt til fredag 14.01.21
Sjenkestoppen oppheves 
 • Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.
 • Skjenking skal skje ved bordene.
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.
Arrangementer og sammenkomster
 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 • Hver enkelt må begrens sosiale sammenkomster og arrangement man deltar på
 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  Munnbindpåbud for publikum.
 • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
  Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
  Utendørs: Maks 50 personer.
  Munnbindpåbud for publikum innendørs.
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.
På arbeidsplassen
 • Påbud om tilrettelegging for hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen fortsetter.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Anbefaling om 1 meters avstand på arbeidsplassen og i arbeidssituasjon
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende. 

Les mer på regjeringen.no