NHO

Innhold

200 bedrifter besøkt i 2019

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Urmaker Bjerke

- Du blir aldri utlært i urmakerfager, sier urmaker Halvor Bjerke. Fotograf: Eli Boran

-For oss på regionkontoret er det viktig å kjenne bedriftene godt. Det gir oss god innsikt i bedriftenes hverdag og vi får mange forslag til saker som vi kan bringe videre til NHO og til politikerne, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

Teamet i NHO Viken Oslo er ute og møter medlemmene året rundt. I 2019 har de 12 medarbeiderne besøkt til sammen 200 bedrifter for å lære og lytte til medlemmenes utfordringer i ulike bransjer.

Sist ut i 2019 var et besøk til den kjente og eksklusive urmakerforretningen Urmaker Bjerke i Oslo. Der fikk vi nyttig lærdom om en spennende bransje og sett hvordan urmakere jobber med reparasjoner av dyre og avanserte ur.

Bjerke rekrutterer urmakere fra Sverige og Sveits og sørger for jevnlig oppdatering i faget for sine urmakere. Det er ikke bare nødvendig, det kreves faktisk for å få lov å være forhandler for luksuriøse og elegante ur som Rolex og Philippe Patek.

-Regionkontorets viktigste oppgave er å sørge for politisk gjennomslag i saker som er viktige for bedriftene, og vi skal sørge for flere og mer fornøyde medlemmer. Begge deler er avhengig av at vi har god kontakt med bedriftene, sier Solli.

Ofte er det bedriftshistoriene som skal til for å endre politikernes syn. Det kan handle om reguleringssaker i Oslo, om næringsparkering eller om tilgang til kompetanse for å nevne noe.

-Hver eneste uke besøker vi minimum seks bedrifter. Det gjør jobben svært inspirerende, sier regiondirektøren.

-Agendaen på bedriftsbesøkene er åpen. Vi ønsker å bli kjent med bedriften, og hvordan det er å drive virksomhet i regionen vår. Vi spør om bedriften har noe de ønsker å ta opp. Saker som angår bransje, landsforening eller fagavdelinger i NHO-S meldes til de respektive. I tillegg synliggjør vi medlemsfordeler som frokostmøter og andre møteplasser, kurs, Arbinn, Digitale håndbøker, NHO Forsikring og NHO Pensjon. Vi møter ofte ledere som ikke kjenner til Arbinn eller andre fordeler, så bedriftsbesøkene er nyttige. Vi ser at flere benytter møteplassene våre etter at vi har besøkt bedriften og blitt kjent med dem, sier Solli.

-Holdningen vår er at vi er til for bedriftene. Uten jevnlig kontakt med bedriftene får vi ikke gjort jobben vår godt nok. Da blir vi fort byråkratisk eller virkelighetsfjerne. Det kan i hvert fall ingen si om regionkontoret i NHO Viken Oslo! avslutter Solli

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: