NHO Viken Oslo

  1. Borestopp på Hvaler til glede for næringslivet

    – Vi vil takke fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje og ordfører i Hvaler kommune Mona Vauger som hørte på innspillene fra oss og fant en løsning som ivaretar næringslivet og de besøkende på Skjærhalden, sier politisk seniorrådgiver Jon-Vidar Knold i NHO Viken Oslo.

Kurs og arrangementer

Om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer.

NHO sentralt, 10 regionkontorer og 18 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning,  gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende medlemsfordeler.