NHO

Innhold

NHO Viken Oslo

 1. Nyhet, Fagartikkel

  -Vi vil gjerne høre din mening om oss!

  -I disse dager går NHOs Medlemsundersøkelse 2019 ut til bedriftene. Benytt anledningen til å si hva DU mener, sier regiondirektør Nina Solli.

 2. Nyhet Byråd, klimamål, Oslo

  Byrådet må spille på lag med bedriftene for å nå sine ambisjoner

  -Det er helt avgjørende for Byrådet å få bedriftene med på laget for at vi sammen skal nå klimamålene. Bedriftene er og vil være en del av løsningen, skriver regiondirektør Nina Solli i Vårt Oslo.

 3. Nyhet

  Økt gjennomslag i Viken og Oslo

  1. november fyller NHO Viken Oslo 1 år. Dette er NHOs største region med 8525 medlemmer og mer enn 205.000 årsverk og mange politiske gjennomslag.

 4. Nyhet

  Jenter: Velg teknologi og realfag!

  For å løse fremtidens utfordringer er vi helt avhengige av å få flere teknologer – da må vi rekruttere talenter fra hele befolkningen. Jentene må også med.

 5. Nyhet

  Enklere for bedriftene, bedre kontroll med useriøse og svart økonomi

  NHO ønsker regjeringens planer om å samle skatteforvaltningen velkommen. Den gjør det enklere for bedrifter å vite hvor de skal henvende seg, og vil derfor gi en styrket innsats mot useriøse bedrifter og svart økonomi.

Som medlem i NHO og en landsforening for din bransje har du tilgang på advokathjelp, rådgiving, rabatterte kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.