NHO

Innhold

Arendalsuka: Hvordan hindre svart arbeid?

Nyhet

Publisert

#205

#120

Arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner i året. Det har vi ikke råd til å la fortsette. Lær mer om dette på vårt seminar under Arendalsuka mandag 12. august!

I NHO Viken Oslos medlemsundersøkelse svarer to av tre respondenter at deres bedrift i stor eller noen grad blir påvirket av useriøse aktører.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet må føres på flere fronter, både av partene i arbeidslivet, myndighetene, politiet og kommunene. Hvordan kan vi forene kreftene i kampen mot useriøsitet?

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for ca. 500 mrd. kroner i året. Hvordan kan denne innkjøpsmakten brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet i enda større grad?

NHO Viken Oslo og LO i Viken inviterer til debatt om hva vi sammen kan gjøre for å hindre arbeidslivskriminalitet.

Vi holder til i Mør Biffhus. Arrangementet er Mandag 12/8 fra kl. 14:30 - 15:30

Det blir innlegg fra:

  • Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet  
  • Jan Kevin Bruvoll, Politiets næringslivskontakt i Øst politidistrikt 
  • Morten Deol, Innkjøpssjef i Drammen kommune 

Vi avslutter med panelsamtale med:

  • Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo
  • Jan Petter Gundersen, LO i Viken
  • Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet  
  • Jan Kevin Bruvoll, politiets næringslivskontakt i Øst politidistrikt 
  • Morten Deol, Innkjøpssjef i Drammen kommune 
  • Frode Antonsen, administrerende direktør i Betonmast Boligbygg AS 

Kontaktperson: Benedicte Røer, NHO Viken Oslo