NHO

Innhold

En generell kompensasjonsordning ble lagt fram i dag

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Avstandskrav gjør det vanskelig for restauranter og utesteder under pandemien.

Avstandskrav gjør det vanskelig for restauranter og utesteder under pandemien. Derfor trengs det en kompensasjonsordning

NHO ba om en generell kompensasjonsordning for bedriftene. Det fikk vi. Regjeringen la i dag fram tiltak for alle deler av næringslivet, slik NHO har bedt om.

-           NHO har argumentert for at vi trenger en generell kompensasjonsordning for alle bedrifter som er rammet av krisen. Utviklingen den siste tiden, har gjort behovet enda tydeligere. Det er derfor bra at regjeringen nå har kommet oss i møte med en bred ordning som gir støtte bestemt basert på hvor hardt bedriftene er truffet, ikke hvilken næring de sorterer under. Dette vil kunne sikre arbeidsplasser i en ekstremt krevende situasjon, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo 

-           Nå regner vi med at regjeringen setter seg ned med partiene i Stortinget. Da håper vi å få på plass noen justeringer som kan gjøre ordningen enda bedre, sier hun. 

-           Taket for hva man kan få i måneden må heves til 80 millioner per konsern per måned, og kompensasjonsgraden må være på minst 70 prosent gjennom hele perioden.  Regjeringen melder at lengden på ordningen skal vurderes i februar. Vi i NHO mener at ordningen må vare langt inn i 2021, og minimum til påske , legger Solli til. 

-           Det er likevel viktig for meg å understreke – kompensasjonsordningen er bare ett av mange tiltak som trengs, for å sikre arbeidsplasser gjennom krisen . Reiselivet med hoteller, restauranter og serveringssteder hardest rammet. Det viser svarene fra bedriftene i vår siste medlemsundersøkelse:  Rundt halvparten av bedriftene i Viken og Oslo sier at kunder oppgir usikkerhet omkring det fremtidige smittebildet og smitteverntiltak, som begrunnelse for å kansellere bestillinger. Dette slås fast i medlemsundersøkelsen fra 28. oktober. 

-           For bedriftene - særlig innenfor reiseliv er vi på vei fra krise til katastrofe.  Mange ringer oss om nedstengning, permitteringer og oppsigelser. Det haster med å få på plass en ordning som kan bidra til å gi bedriftene mer forutsigbarhet i de vanskelige ukene som kommer nå, men også inn i 2021. Mange av våre bedrifter sier at 2021 blir verre enn 2020.  For reiselivet er det ikke drivverdig med dagens strenge regler, sier Solli.