NHO

Innhold

Flere fullfører og flere får lærekontrakt

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

#205

Elev ved Sandvika videregående skole der de bruker mye digitale verktøy i undervisningen. Fotograf: Ann Michaelsen/Sandvika videregående skole

- For tredje år på rad øker antall lærekontrakter for elever på yrkesfag. Samtidig øker gjennomføringen i videregående skole. Dette er svært gledelig, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

7 av 10 har fått læreplass på landsbasis, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Totalt på landsbasis er det formidlet 19.600 godkjente lærekontrakter. I Østfold er det 58,8 prosent og i Buskerud er det kun 57,5 prosent som har fått læreplass. I Rogaland, som alltid er best på dette, har 8 av 10 fått læreplass. Tallene for Akershus og Oslo er henholdsvis 66 prosent og 74 prosent.

-Formidlingen fortsetter, så flere vil fremdeles få læreplass. Det er bedriftene som tar det største samfunnsansvaret med å ta imot lærlinger. Kommunene har heldigvis forsterket innsatsen med å ta imot 2 lærlinger per 1000 innbyggere mot 1 lærling per 1000 innbyggere tidligere, sier Solli.

Økt gjennomføring

Gjennomføringen i videregående skole har også økt til 74,5 prosent. Det er svært bra spesielt når vi sammenligner med tallene bare for noen få år tilbake hvor det lå på under 70 prosent. Også her er noen fylker bedre enn andre.

-I Akershus er det nesten åtte av ti som gjennomfører (79,7) videregående skole. Hvis vi kun ser på studiespesialisering er tallet 91,5, sier Solli.

Gjennomføringen har økt i Østfold til 71,8 og i Buskerud til 73,5. For Oslo er tallet 78,4. Hvis vi kun ser på studiespesialisering er tallene enda bedre: 91,5 i Akershus, 85,8 i Oslo, 87,7 i Østfold og 85,3 i Buskerud.

-Siden det er på yrkesfagene hvor færrest fullfører og består, er det svært bra at regjeringen nå lanserer den nye ordningen med «Fagbrev på jobb». Dette kan bli en god ordning for mange, tror Solli.

Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Dette har vært forsøkt i fem fylkeskommuner med hell. Nå blir det rullet ut i hele landet.