Folk som kan noe praktisk vil alltid være en vinner

Blikkenslager

Blikkenslager.

1. mars er søknadsfristen til videregående opplæring. Dersom poden velger yrkesfag, er han eller hun sikret jobb.

Folk med fagkunnskap har bygd landet vårt, byen vår og samfunnet vi lever i. Husene, veiene og tunnelene hadde ikke stått der uten at hundrevis av hender bygde dette, skriver regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo i Ringerikes Blad. 

God og riktig kompetanse er en forutsetning for en trygg og givende arbeidshverdag. Kun halvparten av oss er trygge på at det finnes en jobb til oss i framtidens arbeidsliv, viser en holdningsundersøkelse Ipsos har utført for NHO. Norge kommer til å mangle fagarbeidere i framtiden. Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil vi mangle over 70.000 fagarbeidere i 2035. Det betyr at den som velger yrkesfag er sikret jobb.  

NHO Viken Oslo er opptatt av å skaffe bedriftene relevant kompetanse av høy kvalitet. Dette skjer gjennom et godt samspill mellom skolene, utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. Flere enn tidligere kommer til å skifte yrke i løpet av livet og veksle mellom utdanning og yrke. Med et fagbrev i bunnen har du mange muligheter enten du vil utvikle deg innenfor faget, ta et mesterbrev eller ta høyere utdanning. 

NHOs kompetansebarometer fra 2019 viser at seks av ti bedrifter i Viken har behov for flere kompetente medarbeidere. Det er særlig fagarbeidere innenfor bygg- og anlegg, teknikk og industriell produksjon og elektro det er behov for. 

Det er dessverre en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i vår region. Dette er tapt verdiskaping og i neste omgang tapte arbeidsplasser. Vi trenger å få utdannet flere til yrker som arbeidslivet har behov for. 

Kompetanse er avgjørende for innovasjonsevne. Det var fagarbeiderne som bidro til den industrielle revolusjonen i England på slutten av 1700-tallet. 

En betydelig andel fagarbeidere i industrien har vært involvert i utviklingsarbeid og prosesser som innebærer ny eller forbedret organisering av arbeidet. Det kommer fram i Fafo-rapporten "Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon" fra 2018. Mange bedrifter gir fagarbeiderne muligheter til forbedringer av arbeidsprosesser og produkter. 

Kreative fagarbeidere kan bidra til å få ned utslippene i sin bransje. Byggebransjen har vært en versting her. Hos Pon Equipment på Skedsmokorset jobber mekaniker Remi Haugen og ingeniør Eivind Hafslund. De har i all hemmelighet laget verdens første oppladbare gravemaskin – eller byggebransjens Tesla om du vil. Imponerende, spør du meg.  

Valg av yrkesfag innebærer en praktisk og variert videregående opplæring. I jobben etterpå skapes det noe konkret og synlig. Lønn under utdanning er en ekstra bonus. Fersk statistikk viser at de som velger yrkesfag kommer seg raskt i jobb, spesielt i Oslo og Viken. 

Yrkesfag er mulighetenes vei. Noen tror at en som velger å bli snekker eller rørlegger må jobbe med dette livet ut. Det finnes mange andre muligheter! Videreutdanning på fagskole er en av disse. Et fagbrev kan også være et steg på veien til ingeniørstudie og -jobb. Med fagbrev har man også muligheten til å starte egen bedrift.  

Omstillingsbehovet blir stort i årene framover. Vi må dyrke kompetanse, forskning og innovasjon som ruster oss for denne omstillingen.  Vi trenger kloke hoder og flinke hender. Vi må sørge for at skolen utdanner elever til det bedriftene har behov for og at vi har et godt system for livslang læring.