Gjenåpning haster

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Oslos utesteder vil gjerne åpne igjen

Oslos utesteder vil gjerne åpne igjen.

Oslo kommunes skjenkestopp gjør at restauranter og reiselivsbedrifter er spesielt utsatt for konkurs.

-Det er bra at Oslo vurderer gjenåpning av skjenkestedene i mai, for hele 68 prosent av reiselivsbedriftene i Oslo i NHOs ukentlige koronaundersøkelse sier nå at det er en reell fare for at de kommer til å gå konkurs. De bedriftene som har svart representerer 682 årsverk, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

-Vi er glade for det er satt ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe slik at spisesteder i Oslo snarest mulig kan komme tilbake til normal drift. Målet må være gode løsninger raskt, så man senest kan åpne 27/4 sammen med frisører og hudpleie og andre næringsdrivende. Våre bedrifter står klar til arbeidsgruppe start i dag, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

I Oslo har nedbemanning og oppsigelser overtatt for permitteringer, viser NHOs ferskeste koronaundersøkelse.

Oslobedriftene planlegger oppsigelser i mye større grad enn i resten av landet.  17 prosent i Norge mot 23 prosent i Oslo.

-Det spesielle forbudet mot alkoholservering som Oslo innførte, bidro til at alle restauranter i realiteten er stengt. Det er ikke lønnsomhet i restaurantsegmentet hvis de ikke får servere øl eller vin til maten. Dette serveringsforbudet har derfor berørt svært mange arbeidsplasser. Hotell og restaurantbransjen i Oslo står for 40 000 arbeidsplasser og en milliard kroner i året i skatteinntekter til kommunen. Derfor er vi veldig opptatt av at denne bransjen nå kan komme gradvis tilbake, sier Krohn Devold.

-NHO Reiseliv har allerede sammen med representanter fra bransjen hatt gode møter med kommunen om hvordan næringen på en trygg måte kan ta imot gjester innenfor smittevernsbegrensningene. Vi ser fram til å bidra til et videre godt samarbeid med kommunen om dette, sier Krohn Devold.