NHO

Innhold

Hundre signerte ordførerløfte

Nyhet

Publisert

#205

Lavrans Kierulf (Frp) undertegnet ordførerløftet i Asker. NHO Viken Oslos Morten Bakke til høyre

-Flere enn hundre ordførerkandidater har signert ordførerløftet i region Viken Oslo. Svært gledelig, men vi tar gjerne imot flere, sier regiondirektør Nina Solli.

-Det gleder meg å se at så mange gir løftet sitt om at de skal jobbe for de lokale bedriftene, det fortjener de ansatte, lederne og eierne. Kommunen kan for eksempel bruke sin innkjøpsmakt for grønne, innovative anskaffelser og et seriøst arbeidsliv. Det burde de fleste kunne være enige om, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

NHO Viken Oslo har vært opptatt av å sette næringspolitikk på dagsordenen i lokalvalgkampen. Derfor arrangerte vi 13 politiske verksteder der politikere og bedrifter kunne speed-date. Derfor har vi også arrangert såkalte Waterholes i Buskerud og sist, men ikke minst, arrangerte vi «Gå for næringslivet der til sammen rundt 50 bedriftsledere og bystyrekandidater i Oslo deltok.

I forbindelse med lokalvalget 2019 har vi delt ut vårt «ordførerløfte» til alle ordførerkandidater i Østfold, Akershus, Buskerud og Oslo. Vi utfordret kandidatene til å skrive under på at de vil:

1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egnet infrastruktur- og transportløsninger.

2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne.

3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter.

4. Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser.

6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser

- I perioden mai til september har det også vært sommerferie, men likevel har flere enn hundre kandidater signert. Noen har sendt signaturen inn til oss selv, andre har skrevet om dette i avisa, sier Solli.

Finn Jensen som er Krfs ordførerkandidat i Moss skriver følgende i et innlegg i Moss Avis:

«I Moss har vi små og store bedrifter som er utsatt for internasjonal konkurranse, nye reguleringskrav, utslippskrav og omstilling for det grønne skiftet. Det er viktig at vi ser hva bedriftene står i og mange av disse utfordringene kan vi som kommune avhjelpe. Vi kan gi tilgang til næringsarealer, forbedre beredskapsplaner, sikre god infrastruktur og bidra til et konkurransedyktig og forutsigbart nivå på kommunale avgifter».

Saxe Frøshaug, som er ordførerkandidat for Indre Østfold Senterparti, starter sitt innlegg i Indre Smaalenene Avis på følgende måte: Jeg støtter jobbskaperne! Og han fortsetter:

«For Indre Østfold er det av stor betydning at det fremover blir etablert langt flere «kortreiste» arbeidsplasser, samtidig som vi tar vare på og utvikler de vi allerede har. Fra kommunens side blir det viktig å tilrettelegge slik at Indre Østfold blir den næringsvennlige kommunen som vi alle ønsker oss.»