NHO

Innhold

Ingen flere stopp for ny E18

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Nina Solli på E18

Fremdriften med ny E18 har gått i stå på grunn av manglende midler til å erstatte boliger langs den nye traseen. Nina Solli på E18

I Aftenposten 2. mai kunne vi lese at første del av Ny E18 nå står bom stille. Veivesenet jobber nå for byggestart høsten 2021. Det er to år senere enn planlagt.

-Manglende midler til innløsing av boliger får disse konsekvensene for fremdriften med ny E18 Vest. Det er dårlig nytt at prosjektet har havnet i denne situasjonen.  Dette prosjektet trenger fortgang, ikke trenering, skriver regiondirektør Nina Solli i Budstikka.

-Bedriftene våre er opptatt av at fremdriften i viktige samferdselsprosjekter opprettholdes. Dette dreier seg om et bærekraftig næringsliv som skaper nye arbeidsplasser. Veien vil også gi bedre fremkommelighet for bussen som i dag står og stanger i kø ut av Oslo. Her har vi ingen tid å miste, mener hun.

-Vi ser nå konsekvensene av at E 18 Vest ikke fikk ett ekstra dytt i statsbudsjettet for 2019.  Nå må politikerne finne en løsning slik at vi får fremdrift i saken. Vi trenger en bedre E18 for å få bussen, godset og næringstransporten fram. E18 er allerede i dag en nasjonal flaskehals som årlig koster næringslivet opptil 1 milliard kroner årlig (Pöyry, 2012). Transportkostnader påvirker konkurransekraften direkte. Bedriftene kan ikke leve med en trenering av et veiprosjekt som vil bedre fremkommeligheten i den regionen i Norge med størst befolkningsvekst, skriver Solli.

Og hun legger til: Heldigvis trenger ikke politikerne lete lenge etter penger: Neste og beste mulighet kommer i revidert nasjonalbudsjett. Nå må regjeringen bevilge de nødvendige midlene i revidert nasjonalbudsjett slik at prosjektet fortsetter som planlagt. Bedriftene har ikke råd til flere utsettelser.