NHO

Innhold

Ingen flere stopp for ny E18

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Nina Solli på E18

Fremdriften med ny E18 har gått i stå på grunn av manglende midler til å erstatte boliger langs den nye traseen. Nina Solli på E18

I Aftenposten 2. mai kunne vi lese at første del av Ny E18 nå står bom stille. Veivesenet jobber nå for byggestart høsten 2021. Det er to år senere enn planlagt.

-Manglende midler til innløsing av boliger får disse konsekvensene for fremdriften med ny E18 Vest. Det er dårlig nytt at prosjektet har havnet i denne situasjonen.  Dette prosjektet trenger fortgang, ikke trenering, skriver regiondirektør Nina Solli i Budstikka.

-Bedriftene våre er opptatt av at fremdriften i viktige samferdselsprosjekter opprettholdes. Dette dreier seg om et bærekraftig næringsliv som skaper nye arbeidsplasser. Veien vil også gi bedre fremkommelighet for bussen som i dag står og stanger i kø ut av Oslo. Her har vi ingen tid å miste, mener hun.

-Vi ser nå konsekvensene av at E 18 Vest ikke fikk ett ekstra dytt i statsbudsjettet for 2019.  Nå må politikerne finne en løsning slik at vi får fremdrift i saken. Vi trenger en bedre E18 for å få bussen, godset og næringstransporten fram. E18 er allerede i dag en nasjonal flaskehals som årlig koster næringslivet opptil 1 milliard kroner årlig (Pöyry, 2012). Transportkostnader påvirker konkurransekraften direkte. Bedriftene kan ikke leve med en trenering av et veiprosjekt som vil bedre fremkommeligheten i den regionen i Norge med størst befolkningsvekst, skriver Solli.

Og hun legger til: Heldigvis trenger ikke politikerne lete lenge etter penger: Neste og beste mulighet kommer i revidert nasjonalbudsjett. Nå må regjeringen bevilge de nødvendige midlene i revidert nasjonalbudsjett slik at prosjektet fortsetter som planlagt. Bedriftene har ikke råd til flere utsettelser.  

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: