Ledig stilling hos lokale bedrifter!

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Kjære foreldre, norske bedrifter trenger deres ungdommer. De trenger ungdom som skaffer seg kompetanse og tropper opp i arbeidslivet, klare for innsats. Aldri før har det vært et større behov for personer med utdanning fra fagskole eller annen høyere utdanning enn nå. I dag kl. 14 er søknadsfristen til høyere utdanning og jeg håper utdanningsvalg kan være et tema dere snakker med deres ungdommer om.

Når jeg reiser rundt i regionen vår og snakker med bedrifter på tvers av størrelser og bransjer, så forteller alle om en ting de mangler: De mangler folk, de mangler kompetanse, de mangler kloke hoder. NHOs kompetansebarometer avdekket i 2021 at 2 av 3 bedrifter hadde et udekket kompetansebehov. Dette er en rekordhøy andel, men tallet har lenge vært høyt. Dette fører til at bedriftene taper kunder og må utsette eller skrinlegge utvidelser. Det fører til at arbeidsplasser går tapt og at samfunnet går glipp av verdiskaping til å finansiere velferdssamfunnet vi alle er stolte av. I tillegg til et akutt behov for ansatte med fagbrev så trenger bedriftene både de med utdannelse fra universitet, høyskole og fagskole. Faktisk så trenger mer enn halvparten av bedriftene ansatte med kompetanse fra fagskole. Bedriftene trenger fagarbeidere, ingeniører og kompetanse innenfor andre tekniske fag, ja de trenger deres ungdommer.   

 

I Østfold rapporterer 38% av NHO-bedriftene at de har et udekket behov for elektroingeniører, 33% for maskiningeniører og 30% for byggingeniører. I Buskerud rapporterer 43% av NHO-bedriftene at de har et udekket behov for elektroingeniører, 29% for dataingeniører og 29% for byggingeniører. I Akershus rapporterer 36% av NHO-bedriftene at de har et udekket behov for elektroingeniører, 34% for dataingeniører og 33% for byggingeniører. Hvis man er i tvil om hva man skal bli og opptatt av jobbmuligheter så ser tekniske fag og ingeniørutdanning ut til å være et sikkert kort. La det derfor ikke være noen tvil, din lokale bedrift har en ledig stilling! 

 

Mange studenter opplever nå at det er rift om dem før de er ferdige med endt utdanning. Her i Viken er det akutt behov for ungdommer med fagbrev og fagskoleutdanning som er klare for å trå til i bedriftene våre.   

 

Jeg oppfordrer alle som kjenner ungdommer som nå lurer på hva de skal gjøre fra høsten. Bruk de siste timene før fristen til å snakke om mulighetene som finnes innen høyere utdanning. Sett dere ned sammen med dem og se på ulike utdanningsvalg og se på jobbmulighetene. Når de står der med arbeidslyst og nye ferdigheter etter endt utdanning, vil det være mange lokale bedrifter som trenger dem.  

 

Lykke til med valget og ikke glem søknadsfristen i dag, 20. april, kl.14.