NHO

Innhold

Likviditetsproblemer i bedriftene

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

I Viken og Oslo øker likviditetsproblemene blant bedriftene. Nå er det de største bedriftene som varsler flere oppsigelser.

NHOs medlemsundersøkelse utført nå i januar viser at mange bedrifter sliter tungt. NHO har gjennomført til sammen femten slike bedriftsundersøkelser fra 12 mars 2020 og fram til januar 2021.

-Bedriftene trenger forutsigbarhet. Det vil være behov for kompensasjon så lenge bedriftene er forhindret fra å drive som normalt, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

Lokale tall på omsetningssvikt, likviditet, konkursrisiko, oppsigelser med mer finner du her

-Jeg frykter at konkursene og oppsigelsene kommer i 2021. Disse tallene kan tyde på dette. I vår hadde bedriftene fortsatt penger å tære på. Det er det helt sikkert færre som har nå. Det kommer til å bli krevende framover, sier Solli.

-Det ser ut til å være flertall på Stortinget for ytterligere forlengelse av kompensasjonsordning og av permitteringsperioden. Det er viktig for bedriftene.

- Permitteringsperioden må forlenges ut september i år. Nå har omtrent halvparten av dagens permitterte har vært permittert helt siden nedstengningen i mars og april i fjor, derfor vil oppsigelsene komme hvis ikke permitteringsordningen blir utvidet. De fleste har tre måneders oppsigelsestid så kommer oppsigelsene snart, om det nå ikke blir anledning til å permittere lengre, sier Solli.

- Med strenge smitteverntiltak blir flere bedrifter nødt til å permittere, og dette innebærer store kostnader. Det må samfunnet kollektivt ta ansvar for, vi kan ikke overlate kostnadene til den enkelte bedrift, sier Solli.